Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Υποβάθμιση Ινστιτούτου Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/6/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 9300
Ημερ. Κατάθεσης:
14-06-07

Ερώτηση

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Υποβάθμιση Ινστιτούτου Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας.

Οι ραγδαίες εξελίξεις που σημειώνονται στον γεωργικό τομέα στην Ευρώπη και διεθνώς, επιβάλλουν την ταχεία προσαρμογή της ελληνικής γεωργίας στα νέα δεδομένα.

Με την παγκοσμιοποίηση της αγοράς, τη νέα ΚΑΠ, τη διεύρυνση της Ε.Ε. και την ανάγκη διαχείρισης των φυσικών πόρων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, καθίσταται επιτακτική η προώθηση ενός σύγχρονου αγροδιατροφικού γεωργικού μοντέλου στη χώρα μας, με στόχο την παραγωγή πιστοποιημένων επώνυμων αγροτικών προϊόντων υψηλής ποιότητας, που να εξασφαλίζουν ικανοποιητικό εισόδημα στους αγρότες.

Το Ινστιτούτο Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας μπορεί να ενσωματώσει την επιστημονική γνώση και τα αποτελέσματα της εφαρμοσμένης έρευνας για μια σύγχρονη γεωργία.

Τα τελευταία χρόνια έχει ωστόσο διαπιστωθεί προϊούσα απαξίωση του ΕΘΙΑΓΕ, με μείωση του προϋπολογισμού του και άρνηση να καλυφθούν οι ανάγκες στελέχωσης του.

Αποκορύφωμα αυτής της διαδικασίας, είναι η «αναδιάρθρωση» του με τη συγκρότηση εννέα (9) «Υπερινστιτούτων».

Σε αυτά τα πλαίσια, το Ινστιτούτο Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας μετατρέπεται σε «τμήμα υπαίθριων κηπευτικών», ενώ παράλληλα εξαγγέλλεται το Εργαστήριο Πιστοποίησης Ελαιολάδου Καλαμάτας, ξεκομμένα και χωρίς να έχει δυνατότητα παρέμβασης στον ελαιώνα (δηλαδή στις μεθόδους καλλιέργειας, άρδευσης, φυτοπροστασίας και συγκομιδής), στο ελαιοτριβείο, στο τυποποιητήριο κλπ.

Επειδή η σχεδιαζόμενη υποβάθμιση του Ινστιτούτου Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας θα έχει σοβαρές αρνητικές συνέπειες στην εξέλιξη της γεωργίας στο νομό μας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Ποιος είναι, τελικά, ο σχεδιασμός του Υπουργείου για την αγροτική έρευνα;

    • Πως συμβιβάζεται η αφαίρεση του αντικειμένου της ελαιοκαλλιέργειας από το Ινστιτούτο της Καλαμάτας με την ίδρυση Εργαστηρίου πιστοποίησης ελαιολάδου;

    • Επικράτησαν τελικά πιο δόκιμες σκέψεις, σε σχέση με το προσχέδιο σύστασης των 9 «υπερινστιτούτων», για την αναγκαία ουσιαστική αναβάθμιση του ΕΘΙΑΓΕ και του Ινστιτούτου Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας;

                                                                                                        Αθήνα, 14 Ιουνίου 2007

                                                                                                 Ο βουλευτής

                                                                                                Δημήτρης Κουσελάς