Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Υλοποίηση δεσμεύσεων της Κυβέρνησης για το νέο Μισθολόγιο του στρατιωτικού Προσωπικού.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/6/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 3438
Ημερ. Κατάθεσης:
12-06-07

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: Υλοποίηση δεσμεύσεων της Κυβέρνησης για το νέο Μισθολόγιο του στρατιωτικού Προσωπικού.

Σας διαβιβάζω το με αρ. πρωτ. 251/23-4-2007 έγγραφο του Συλλόγου Αποφοίτων Σ.Τ.Υ.Α, το οποίο αναφέρεται στο εύλογο αίτημά τους να τηρηθούν οι προεκλογικές εξαγγελίες και οι δεσμεύσεις της Κυβέρνησης σχετικά με το νέο Μισθολόγιο του στρατιωτικού προσωπικού και να κατατεθεί το ταχύτερο δυνατόν το σχετικό σχέδιο νόμου το οποίο, ενώ ήταν έτοιμο από τον περασμένο Μάιο, μετατράπηκε σε… 5 και κατόπιν σε 2 σχέδια μισθολογίου, χωρίς μέχρι σήμερα να υπάρξει εξέλιξη στο σοβαρό αυτό θέμα.

Παρακαλώ να εξετάσετε τους προβληματισμούς και τα αιτήματα που εκτίθενται στο συνημμένο με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή, διότι τουλάχιστον 550.000 στρατιωτικοί, εν ενεργεία και σε αποστρατεία, καθώς και οι οικογένειές τους αισθάνονται ότι εμπαίζονται, αφού 3 χρόνια μετά τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης, δεν προχωρούν οι αναγκαίες βελτιώσεις στις αποδοχές τους, ούτε η κατάθεση του σ.ν. για το νέο μισθολόγιό τους στη Βουλή.

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2007

Ο βουλευτής

                Δημήτρης Κουσελάς