Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Οδικός άξονας Καλαμάτας-Ριζόμυλου-Πύλου- Μεθώνης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/6/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 9157
Ημερ. Κατάθεσης:
12-06-07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

-Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Eργων

- Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

-Οικονομίας και Οικονομικών

Θέμα: Οδικός άξονας Καλαμάτας-Ριζόμυλου-Πύλου- Μεθώνης.

Στην περιοχή της Πυλίας (Πύλος, Ρωμανού, Ριζόμυλος) θα λειτουργήσει από το 2008, στην ΠΟΤΑ Ν. Μεσσηνίας, μια από τις μεγαλύτερες τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας.

Η ευρύτερη περιοχή της Πυλίας είναι μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, με μεγάλη πολιτιστική, περιβαλλοντική και τουριστική σημασία.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποτελέσει η περιοχή αυτή μια αναβαθμισμένη «Πύλη της Νότιας Πελοποννήσου» και να αναδειχθεί ευρύτερα η Νοτιοδυτική Μεσσηνία, είναι να διασφαλιστεί η ασφαλής και ταχεία σύνδεσή της με το Αεροδρόμιο και την πρωτεύουσα του Νομού, κάτι που επιβάλλει την κατά προτεραιότητα ανακατασκευή του οδικού άξονα Καλαμάτας-Ριζόμυλου-Πύλου-Μεθώνης. Ο άξονας αυτός είναι κρίσιμης σημασίας, διότι εξυπηρετεί τις μετακινήσεις μεγάλου αριθμού τουριστών και κατοίκων.

H μελέτη για τον δρόμο Καλαμάτα-Ριζόμυλος είχε ανατεθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, τη δε μελέτη για τον δρόμο Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη είχε δεσμευτεί να την αναθέσει το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Επειδή μέχρι σήμερα σημειώνονται σοβαρές καθυστερήσεις στην υλοποίηση αυτών των μελετών, με αποτέλεσμα η εκτέλεση των αναγκαίων έργων στον άξονα Καλαμάτας-Ριζόμυλου-Πύλου-Μεθώνης να παραπέμπεται για χρηματοδότηση από το Δ’ ΚΠΣ, εφόσον ολοκληρωθούν οι μελέτες,

Επειδή εκτιμάται ότι οι πόροι του Δ’ ΚΠΣ που αναλογούν στην Περιφέρεια δεν επαρκούν να καλύψουν τις σημαντικές ανάγκες του οδικού δικτύου της Μεσσηνίας, αφού μετά τα έργα-γέφυρες αξίας 50 εκ. ευρώ, θα απομείνουν μόνον 60 εκ. ευρώ για τις ανάγκες του οδικού δικτύου ολόκληρης της Περιφέρειας Πελοποννήσου,

Επειδή η τουριστική και η γενικότερη ανάπτυξη του νομού Μεσσηνίας δεν εξαντλείται στους μεγάλους εθνικούς οδικούς άξονες, αλλά οφείλει να συνδυάζεται με επαρκές και σύγχρονο εσωτερικό οδικό δίκτυο, με προτεραιότητα σε οδικούς άξονες ιδιαίτερης σημασίας για την τουριστική ανάπτυξη, όπως ο άξονας Καλαμάτας-Ριζόμυλου-Πύλου-Μεθώνης,

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:

    • Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι μελέτες για τους δρόμους Καλαμάτας-Ριζόμυλου και Ριζόμυλου-Πύλου-Μεθώνης; Πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν;

    • Προτίθενται να εντάξουν την υλοποίηση του άξονα Καλαμάτας-Ριζόμυλου-Πύλου-Μεθώνης στο τομεακό πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ;

    • Τι μέτρα προτίθενται να πάρουν και με ποιό χρονοδιάγραμμα, ώστε ο συγκεκριμένος οδικός άξονας, έργο κομβικής σημασίας για την τουριστική και τη γενικότερη ανάπτυξη της Μεσσηνίας, να χρηματοδοτηθεί και να υλοποιηθεί κατά προτεραιότητα;

                                                                                                         Αθήνα, 12 Ιουνίου 2007

                                                                                                  Ο βουλευτής

                                                                                                      Δημήτρης Κουσελάς