Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Σοβαρές ζημιές από περονόσπορο σε αμπελώνες της Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11/6/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 9115
Ημερ. Κατάθεσης: 11-06-07

ΕΡΩΤΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: Σοβαρές ζημιές από περονόσπορο σε αμπελώνες της Μεσσηνίας.

Οι πρόσφατες διαδοχικές, παρατεταμένες και άκαιρες βροχοπτώσεις, σε συνδυασμό με τις θεσμοκρασίες που παρατηρήθηκαν στην περιοχή, ευνόησαν μαζικές μολύνσεις των αμπελοκαλλιεργειών από περονόσπορο, που έχει προσλάβει μορφή επιδημίας, προσβάλλοντας καθολικά τα φύλλα και τα σταφύλια, με αποτέλεσμα η φετινή παραγωγή σε πολλές περιοχές του Νομού Μεσσηνίας να απειλείται με ολική καταστροφή.

Επειδή η διάδοση της ασθένειας οφείλεται στις ιδιάζουσες καιρικές συνθήκες, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντιμετωπισθεί από τους παραγωγούς,

Επειδή με βάση έγκυρες εκτιμήσεις γεωπόνων και αρμόδιων υπηρεσιών του Νομού πλήττονται σοβαρά η καρποφορία και η παραγωγή, είναι δε αναγκαία η άμεση αναπλήρωση του εισοδήματος των ζημιωθέντων καλλιεργητών αμπέλων και σταφιδαμπέλων,

Επειδή θα πρέπει να μειωθεί αναλόγως και η ελάχιστη παραγωγή ανά στρέμμα σταφίδας, προκειμένου να χορηγηθεί η στρεμματική ενίσχυση,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

·         Είναι στις προθέσεις του να αποζημιωθούν κατ’ εξαίρεση από τον ΕΛΓΑ οι σταφιδοπαραγωγοί και οι αμπελοκαλλιεργητές της Μεσσηνίας, όπως έχει συμβεί και στο παρελθόν σε άλλες περιοχές της Ελλάδας;

·         Προτίθεται να μειώσει την ελάχιστη παραγωγή για τη χορήγηση της στρεμματικής ενίσχυσης στη σταφίδα;

                                                                                        Αθήνα, 11 Ιουνίου 2007

Ο βουλευτής

                  Δημήτρης Κουσελάς