Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ευθύνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για παραλείψεις στο σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8/6/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 9037
Ημερομηνία Κατάθεσης: 08.06.07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΘΕΜΑ: Ευθύνες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για παραλείψεις στο σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων

Με βάση το άρθρο 16 (παρ. 1 και 4) της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ (της 28ης Ιαν. 2003) για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (κατάχρηση αγοράς) - η οποία έχει ενσωματωθεί στο ελληνικό δίκαιο - η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς όφειλε να ενημερώσει τη Βρετανική Επιτροπή Εποπτείας Επενδυτικών Υπηρεσιών (Financial Services Authority - FSA) για τις συναλλαγές μεταξύ JP Morgan και North Asset Management ως προς το θέμα του δομημένου ομολόγου του δημοσίου, των υπερ-τιμολογήσεων και των υπερ-προμηθειών, καθώς και να ζητήσει τη συνδρομή της για τη διενέργεια ερευνών.

Οι συγκεκριμένες συναλλαγές δημιουργούσαν βάσιμες υποψίες συμπεριφοράς που μπορούσε να στοιχειοθετήσει τα αδικήματα της χειραγώγησης (market manipulation) και της κατάχρησης εμπιστευτικών πληροφοριών (insider dealing), καθώς και άλλων αδικημάτων που συνδέονται με τη βρετανική νομοθεσία και με τις πράξεις κατάχρησης αγοράς (market abuse).

Επιπλέον:

- Με βάση το άρθρο 58 (παρ. 1) της Οδηγίας 2004/39/ΕΚ (της 21ης Απρ. 2004) για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων (Markets in Financial Instruments Directive - MiFID) (η ενσωμάτωσή της στο ελληνικό δίκαιο έχει ήδη δρομολογηθεί)

- και με βάση τις υποχρεώσεις της ελληνικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς προς την ομόλογή της στη Βρετανία (μέσω της από κοινού συμμετοχής τους στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Επιτροπών Κεφαλαιαγοράς Committee of European Securities Regulators - CESR) στα πλαίσια των βαθμίδων 3 και 4 της διαδικασίας Lamfalussy (Lamfalussy Process),

η ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε υποχρέωση να ενημερώσει με όλα τα απαραίτητα στοιχεία τη Βρετανική Επιτροπή Εποπτείας Επενδυτικών Υπηρεσιών.

- Με βάση το άρθρο 57 (παρ. 1) της ίδιας Οδηγίας (που έχει ενσωματωθεί στο βρετανικό δίκαιο) η ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δικαιούτο, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού και βρετανικού δικαίου, να ζητήσει, από την ομόλογή της στη Βρετανία, συνδρομή στις έρευνες, ξεκινώντας έτσι ανεξάρτητη έρευνα για τις επίμαχες δραστηριότητες της JP Morgan και της North Asset Management.

Επειδή στην περίπτωση που η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δεν προέβη στις σχετικές γνωστοποιήσεις και δεν ζήτησε τη συνδρομή της Βρετανικής Επιτροπής Εποπτείας Επενδυτικών Υπηρεσιών και τη διενέργεια ερευνών στη Βρετανία, (αλλά αντίθετα περίμενε μέχρις ότου το θέμα φύγει από τα πρωτοσέλιδα και το σκεπάσει η λήθη) δημιουργούνται εύλογα ερωτήματα αλλά και συμπεράσματα για κουκούλωμα του τεράστιου αυτού σκανδάλου, επειδή, εφόσον ισχύει κάτι τέτοιο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ο Πρόεδρός της φέρουν σοβαρές ευθύνες για παραλείψεις και συνενοχή με την ανοχή τους σε ενέργειες που είχαν ως στόχο τη λεηλάτηση των ασφαλιστικών ταμείων (σε πλήρη συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών),

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

    • Σε ποιες ενέργειες προέβη η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ο Πρόεδρός της σχετικά με την υποχρέωση ενημέρωσης της αρμόδιας Βρετανικής αρχής για το μείζον σκάνδαλο του δομημένου ομολόγου και τις συναλλαγές μεταξύ JP Morgan και North Asset Management;

    • Ζήτησε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τη συνδρομή της Βρετανικής Επιτροπής Εποπτείας Επενδυτικών Υπηρεσιών και τη διενέργεια ερευνών στη Βρετανία;

    • Τι από τα παραπάνω έπραξε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, πότε και με ποιον τρόπο;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές:

Παπανδρέου Βάσω

Φλωρίδης Γιώργος

Μακρυπίδης Ανδρέας

Κουσελάς Δημήτρης