Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Διαχείριση των παρακρατημάτων από τις κοινοτικές ενισχύσεις και τα Δικαιώματα των Ελλήνων αγροτών».
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 8/6/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 79/36
Ημερομηνία Κατάθεσης: 08.06.07

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

ΘΕΜΑ: «Διαχείριση των παρακρατημάτων από τις κοινοτικές ενισχύσεις και τα Δικαιώματα των Ελλήνων αγροτών».

Η Νέα Δημοκρατία, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας τον Απρίλιο του 2004, παρέλαβε από το ΠΑΣΟΚ, δυο συμφωνίες. Η μια αφορούσε το χρηματοδοτικό πλαίσιο των άμεσων ενισχύσεων για τον αγροτικό τομέα και προέβλεπε την απρόσκοπτη και χωρίς περικοπές χρηματοδότηση του μέχρι το 2013 (Απόφαση Συμβουλίου Κορυφής, Οκτώβριο 2002).

Η δεύτερη αφορούσε τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική και προέβλεπε την αποσύνδεση των επιδοτήσεων από την παραγωγή για τους κλάδους των αροτραίων, του βόειου και αιγοπρόβειου κρέατος καθώς και τη γραπτή δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ίση μεταχείριση των μεσογειακών προϊόντων, όταν θα ερχόταν οι προτάσεις για την μεταρρύθμιση των αγορών τους (Ιούνιος 2003).

Αυτήν την παρακαταθήκη που άφησε πίσω του το ΠΑΣΟΚ, την ασφάλεια δηλαδή για τους Έλληνες αγρότες, έτσι ώστε να προσαρμοστούν με τη μεγαλύτερη δυνατή προστασία σε ένα διαρκώς ανταγωνιστικότερο περιβάλλον, φρόντισε η Ν.Δ. να την εξανεμίσει αμέσως μόλις ανέλαβε την εξουσία.

Ο στόχος ένας και προφανής. Αντί να λειτουργήσει με γνώμονα τα συμφέροντα των Ελλήνων αγροτών, αποφάσισε να υποταχθεί στα συμφέροντα των ολίγων και ισχυρών εμπόρων, μεταποιητών και μεσαζόντων. Όπλο της για την αντιμετώπιση του πολιτικού κόστους των αποφάσεων της, η αδιαφάνεια και ρουσφετολογική μεταχείριση της νέας Κ.Α.Π. Στέρησε από τους αγρότες αυτό που ήταν δικαίωμα τους και επανέφερε στο καθημερινό τους λεξιλόγιο τη φράση «κατόπιν ενεργειών μου... .σας δίνω αυτό που ούτως ή άλλως δικαιούστε».

Η κυβέρνηση πήρε ένα χρόνο παράταση από την Ε.Ε. στην ημερομηνία έναρξης της νέας Κ.Α.Π. για να προετοιμαστεί καλύτερα.

Την αδυναμία της όμως και την ανικανότητα της, να αποδώσει στους αγρότες αυτό που δικαιούνται και που κατοχύρωσαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, δηλαδή τα ατομικά δικαιώματα τους, κλήθηκαν να την πληρώσουν και τον πρώτο αλλά και το δεύτερο χρόνο, οι ίδιοι από το διαρκώς μειούμενο εισόδημα τους.

Η προσαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Έλεγχου (ΟΣΔΕ) στα δεδομένα που διαμορφώνει η νέα Κ.Α.Π. δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνεται με χρήματα των Ελλήνων αγροτών. Το ΠΑΣΟΚ έχει δηλώσει με σαφήνεια την αντίθεση του για περαιτέρω περικοπές στις κοινοτικές ενισχύσεις των Ελλήνων παραγωγών. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μετακυλιστούν στους Έλληνες αγρότες οι ευθύνες του ελληνικού κράτους.

Το ΟΣΔΕ αποτελεί το διοικητικό μηχανισμό ελέγχου και χορήγησης των κοινοτικών ενισχύσεων και ως εκ τούτου η εύρυθμη λειτουργία του, η αναβάθμιση και επέκταση του για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που προκύπτουν από τη νέα Κ.Α.Π., αποτελούν υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους, το οποίο και θα πρέπει να αναλάβει το κόστος.

Είμαστε ήδη στο δεύτερο χρόνο και τίποτα δεν έχει αλλάξει, με αποτέλεσμα η Ε.Ε. να απειλεί με αναστολή, την καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων.

Αδιάψευστος μάρτυρας οι ανακοινώσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Μέχρι στιγμής και σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου, έχουν ενεργοποιήσει δικαιώματα περίπου 840. 000 αγρότες έναντι των 1.105.000 δικαιούχων προσωρινών δικαιωμάτων.

Έχουν μοιραστεί συνολικά 1.909.404 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων ποσοστό μικρότερο του 1/3 (543.707.624 εκατ.) προέρχεται από κοινοτικές επιδοτήσεις και τα υπόλοιπα δίνονται με ταμειακή διευκόλυνση. Γιατί;

Το σημαντικότερο έλλειμμα της κυβερνητικής πολιτικής ήταν ότι ουδόλως ασχολήθηκε με τους τρεις συνοδευτικούς αλλά όχι ήσσονος σημασίας, πυλώνες της νέας ΚΑΠ (Διαφοροποίηση, Πολλαπλή Συμμόρφωση και Σύστημα Παροχής Συμβουλών), οι οποίοι είναι και αυτοί που προσδίδουν αναπτυξιακή διάσταση στην ευρωπαϊκή πολιτική για τη γεωργία. Κινήθηκε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, στη λογική της απλής εκπλήρωσης των κοινοτικών δεσμεύσεων μας, με μυωπική εφαρμογή των κανονισμών, με αποτέλεσμα, τον εκφυλισμός της αναπτυξιακής πτυχής της νέας ΚΑΠ και τον υποβιβασμός της σε κοινωνική πολιτική για τους απασχολούμενους στον αγροτικό χώρο.

Έχουν παρακρατηθεί από το ήδη βεβαρημένο αγροτικό εισόδημα, τα ανώτερα επιτρεπτά από τον Καν 1762/2003 ποσοστά τα οποία διαμορφώνουν για την κυβέρνηση ένα συνολικό ποσόν το οποίο υπολογίζεται σε 112 εκατ. Ευρώ ετησίως από τα ποιοτικά παρακρατήματα, 48 εκατ. Ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα, στο οποίο σύμφωνα με την από 24.3.2007 ανακοίνωση του Γ.Γ. κ. Σκιάδα, προστίθενται 21,8 εκατ. ευρώ από τα μη ενεργοποιημένα δικαιώματα, και 65 εκατ. Ευρώ από την Διαφοροποίηση. Συνολικά 247 εκατ. ευρώ. Τα παρακρατήματα αυτά αποτελούν την αναδιανεμητική ικανότητα της Κ.Α.Π. προς όφελος της ποιότητας και της εισόδου νέων στο αγροτικό επάγγελμα.

Από αυτό το ποσόν σύμφωνα με την απάντηση σε σχετική ερώτηση των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ (17.4.2007) του κ. Καρατζόγλου, Προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουν μοιραστεί 43,3 εκατ. Ευρώ από το Εθνικό Απόθεμα και σύμφωνα με τις υπουργικές εξαγγελίες 34 εκατ. ευρώ από το Ποιοτικό Παρακράτημα. Συνολικά 77,3 εκατ. ευρώ. Τα υπόλοιπα 175 εκατ. ευρώ που έχουν παρακρατηθεί από το αγροτικό εισόδημα, παραμένουν αναξιοποίητα στα ταμεία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για να μοιραστούν την κατάλληλη ώρα, στους κατάλληλους ανθρώπους. Έτσι αντιλαμβάνεται την αναδιανομή μια κυβέρνηση Δεξιάς.

Το Σύστημα Παροχής Συμβουλών προς τους αγρότες, ανατέθηκε με συνοπτικές διαδικασίες στο ΓΕΩΤΕΕ, μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες αξιολογήθηκαν, εγκρίθηκαν 1.147 αιτήσεις και απερρίφθησαν οι 1.007 και τέλος, μέσα από συνοπτικές και αδιαφανείς διαδικασίες, το Σύστημα Παροχής Συμβουλών, «εγκαθιδρύθηκε» -κατά τη σεμνή και ταπεινή ανακοίνωση του Υπουργείου- και «λειτουργεί» στη χώρα μας από 1.1.2007.

Έτσι, μια υποχρέωση της χώρας μας, γνωστή από την ημέρα που ανέλαβε η κυβέρνηση της Ν.Δ. αλλά και μια αναγκαιότητα για παροχή συμβουλών προς τους αγρότες, εξανεμίζεται λόγω της προχειρότητας και της ανικανότητας της κυβέρνησης να ανταποκριθεί στα δεδομένα που δημιουργεί η νέα Κ.Α.Π. και να αξιοποιήσει τις αναπτυξιακές της πτυχές. Πέντε μήνες μετά, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ κ. Παπαβασιλείου, που όπως είναι γνωστό ανήκει στην κυβερνητική παράταξη, με επιστολή του εγκαλεί τη δική του κυβέρνηση, για αδράνεια στην έκδοση των σχετικών υπουργικών αποφάσεων που έχει ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει ακόμα «σύστημα» παροχής συμβουλών.

Τέλος, η Απόφαση για τις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων δημοσιοποιήθηκε στις 20.3.2007 και αφού είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία ενεργοποίησης για δεύτερη χρονιά. Εκτός από τις επί της ουσίας παρατηρήσεις, υπάρχει ένα θέμα χρόνου. Ελάχιστοι θα μπορέσουν να μεταβιβάσουν, επίσημα, τα δικαιώματα τους και το αλαλούμ στην καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων θα εξακολουθήσει και την επόμενη χρονιά.

Η κυβέρνηση αυτή είναι μια κυβέρνηση επικίνδυνη για τον τόπο.

Επερωτάται η κυβέρνηση:

1. Για το κόστος και την ταλαιπωρία στα οποία υπέβαλλε του Έλληνες αγρότες για να τους αποδώσει αυτά που δικαιούνται.

2. Για το ότι καμία μέριμνα δεν έχει λάβει προκειμένου να μη συνεχίζεται και στις επόμενες χρονιές η ίδια, απαράδεκτη κατάσταση.

3. Για την αδιαφάνεια και την έλλειψη ενημέρωσης, που έχει οδηγήσει χιλιάδες αγρότες και ιδιαίτερα τους ενιστάμενους, να μη γνωρίζουν

ακόμα και σήμερα, δεύτερη περίοδο ενεργοποίησης, ποια ακριβώς είναι τα Δικαιώματα τους.

4. Γιατί οι άμεσες ενισχύσεις καταβάλλονται από δάνεια και όχι από το αντίστοιχο κοινοτικό Ταμείο (ΕΛΕΓΕΠ).

5. Πότε και με ποιο τρόπο θα γίνει η κατανομή της β φάσης του Εθνικού Αποθέματος και σε ποιους. Σε νέους αγρότες ή σε ημέτερους για

δήθεν αποκατάσταση λαθών.

6. Για την απαράδεκτη καθυστέρηση στην κατανομή των ποιοτικών παρακρατημάτων, με αποτέλεσμα να μη προωθείται η ποιοτική στροφή

της ελληνικής γεωργίας.

7. Γιατί σπατάλησε σχεδόν ολόκληρη την κυβερνητική της θητεία, χωρίς να αξιοποιήσει τους μηχανισμούς της νέας Κ.Α.ΓΊ. για τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής γεωργίας, δημιουργώντας στους αγρότες αισθήματα φόβου και ανασφάλειας.

Οι Επερωτώντες Βουλευτές

ΑΗΔΟΝΗΣ

ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ

ΒΛΑΤΗΣ 

ΑΡΓΥΡΗΣ 

ΠΑΠΑΓΕΩΡΠΟΥ

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ

ΕΜΙΝΙΔΗΣ

ΕΞΑΡΧΟΣ

ΖΗΣΗ

ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ

ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

ΜΑΝΩΛΙΑ

ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ

ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ

ΜΠΟΛΑΡΗΣ

ΟΘΩΝΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ

ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ

ΡΗΓΑΣ

ΡΟΒΛΙΑΣ

ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ

ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΣΚΟΥΛΑΣ

ΣΤΡΑΤΑΚΗ

ΤΖΑΚΡΗ

ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ

ΤΟΓΙΑΣ

ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ

ΤΣΙΟΚΑΣ

ΤΣΟΥΡΗ

ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΧΑΙΔΟΣ

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

ΧΩΡΕΜΗΣ

ΦΛΩΡΙΔΗΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ