Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2007-2013
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/6/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 9010
Ημερομηνία Κατάθεσης: 07.06.07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: -ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2007-2013

Κύριε Υπουργέ,

Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου αποκαλύφθηκε ότι η περίφημη υπόσχεση του κ. Πρωθυπουργού για πακτωλό κονδυλίων που θα διατεθούν τα επόμενα χρόνια για την ανάπτυξη της περιφέρειας, ήταν ένα μεγάλο ψέμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που διανεμήθηκαν στα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου και με βάση τα «Στοιχεία Προόδου Ε.Π. Πελοποννήσου 2000-2006», ο Προϋπολογισμός των ενταγμένων στο Γ’ ΚΠΣ έργων φτάνει στο ύψος των 813 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των νομικών δεσμεύσεων από δημοπρατημένα έργα φτάνει το ποσό των 611 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, για την Δ΄ Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ 2007-2013) το σύνολο των κονδυλίων που θα διατεθούν για την Περιφέρεια Πελοποννήσου από δημόσιες δαπάνες (Εθνική και Κοινοτική Συμμετοχή) μόλις που φτάνει τα 417 εκατ. ευρώ. Το γεγονός αυτό και μόνο σημαίνει μια μείωση για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο της τάξης του 32%.

Στην ερώτηση που διατυπώθηκε, κατά πόσο έστω και αυτά τα σημαντικά μειωμένα κονδύλια είναι εξασφαλισμένα και δεν κινδυνεύουν να απωλεσθούν προς όφελος των δύο άλλων Περιφερειών που συμμετέχουν στο ίδιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας διαβεβαίωσε ότι τα κονδύλια αυτά είναι «κλειδωμένα». Η διαβεβαίωση αυτή δεν θεωρείται επαρκής δεδομένου ότι είναι γνωστό ότι μέσα στο ίδιο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα κατά τη διάρκεια αναθεωρήσεων που θα γίνουν, μπορούν να μετακινηθούν κονδύλια από έναν άξονα προτεραιότητας του Προγράμματος, σε κάποιον άλλο. Η δυνατότητα αυτή ενέχει τον κίνδυνο σε περίπτωση που π.χ. η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος (Πάτρα, Αγρίνιο, Πύργος, κ.α.) έχει παρουσιάσει μεγαλύτερη ετοιμότητα και ωρίμανση έργων, κονδύλια που έχουν κατανεμηθεί στην Περιφέρεια Πελοποννήσου να διατεθούν σε νομούς της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος.

Επιπλέον, ο χαμηλό ποσό κονδυλίων που θα διατεθεί για το ΠΕΠ Πελοποννήσου κατά την επόμενη Προγραμματική Περίοδο καθιστά επιτακτική την ανάγκη να γίνει σαφές ποια από τα μεγάλα έργα των πέντε νομών της Πελοποννήσου θα ενταχθούν στο εθνικό σκέλος των τομεακών Προγραμμάτων των Υπουργείων, έτσι ώστε να μην απορροφήσουν το σύνολο σχεδόν των κονδυλίων που απομένουν στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Πελοποννήσου. Σε σχετική ερώτηση που διατυπώθηκε, ποια από τα μεγάλα έργα των νομών έχει σχεδιαστεί από την Περιφέρεια και τα Υπουργεία να μην επιβαρύνουν το Περιφερειακό Σκέλος αλλά το αντίστοιχο Εθνικό, η απάντηση της Γενικής Γραμματέως ήταν απολύτως ασαφής. Το γεγονός αυτό δημιουργεί σοβαρότατες υποψίες ότι, είτε δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα κανενός είδους τέτοιος σχεδιασμός, είτε ότι τα κονδύλια του Προγράμματος της Πελοποννήσου θα διατεθούν σε λίγα μόνο έργα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός,

Ποιο είναι το σύνολο της δημόσιας δαπάνης (Εθνική και Κοινοτική Συμμετοχή) που διατίθεται στο ΠΕΠ Πελοποννήσου κατά το Γ΄ ΚΠΣ και ποιο είναι το σύνολο της αντίστοιχης δημόσιας δαπάνης που θα διατεθεί κατά την επόμενη Προγραμματική Περίοδο (ΕΣΠΑ 2007-2013) ; Ποιες είναι οι αντίστοιχες κατανομές κατά νομό της Περιφέρειας;

Πως εξασφαλίζεται ότι το σύνολο των κονδυλίων που κατανέμονται σε αυτή τη φάση για την Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι «κλειδωμένα», στη βάση ποιων κανονισμών και ρυθμίσεων κοινοτικών ή εθνικών ;

Ποια έργα μεγάλης σπουδαιότητας για τους πέντε νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου σχεδιάζεται να ενταχθούν στο εθνικό σκέλος των Υπουργείων και ποιος ο προεκτιμώμενος προϋπολογισμός τους ;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Γιάννης ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Λεωνίδας ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ

Πέτρος ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ

Άγγελος ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

Δημήτρης ΡΕΠΠΑΣ

Αναστάσιος ΧΩΡΕΜΗΣ