Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Χορήγηση εξόδων παράστασης και σε κοινότητες με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7/6/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 3366
Ημερ. Κατάθεσης:
07-06-07

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

& ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Θέμα: Χορήγηση εξόδων παράστασης και σε κοινότητες με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων.

Σας διαβιβάζω το με αρ. πρωτ. 608/3-5-2007 έγγραφο του Αντιπροέδρου της Κοινότητας Τριπύλης Ν. Μεσσηνίας, σχετικά με τη χορήγηση εξόδων παράστασης και σε κοινότητες με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων.

Παρακαλώ να εξετάσετε τους προβληματισμούς και το αίτημα που εκτίθεται στο συνημμένο με τη δέουσα προσοχή, διότι οι αντιπρόεδροι και τα μέλη των Συμβουλίων των Κοινοτήτων με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων καταφανώς αδικούνται σε σχέση με τα γενικώς ισχύοντα για τη χορήγηση εξόδων παράστασης στους ΟΤΑ.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2007

Ο βουλευτής

               Δημήτρης Κουσελάς