Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Ο “ανίδεος” Πρόεδρος του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων κ. Παύλος Περράτης, που διορίστηκε όμως από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αλογοσκούφη, ζημίωσε το Ταμείο αγοράζοντας δομημένο ομόλογο σε υψηλή τιμή»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/6/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 8772/695
Ημερομηνία Κατάθεσης: 04.06.07

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: -ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                                -ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΘΕΜΑ: «Ο “ανίδεος” Πρόεδρος του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων κ. Παύλος Περράτης, που διορίστηκε όμως από τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αλογοσκούφη, ζημίωσε το Ταμείο αγοράζοντας δομημένο ομόλογο σε υψηλή τιμή»

Η ύπαρξη κεντρικού σχεδιασμού στη «λεηλασία» των αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων, γίνεται προφανής από τα στοιχεία που αφορούν στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), που βρίσκεται υπό την άμεση πολιτική εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Με συγκεκριμένα έγγραφα του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.) που έφερε στη δημοσιότητα ο Τύπος (Εφημερίδα «ΤΑ ΝΕΑ»), αποκαλύπτεται η πλήρης τροποποίηση του αρχικού προϋπολογισμού του Μ.Τ.Π.Υ. για το 2006, με στόχο την κατεύθυνση των κεφαλαίων του ταμείου σε δομημένα ομόλογα.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το δημοσίευμα:

Με απόφαση του Γ.Λ.Κ. (και υπό την καθοδήγηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών) εγκρίνεται η αύξηση του ποσού που μπορεί να επενδύσει το Μ.Τ.Π.Υ. σε ομόλογα, από 100.000 Ευρώ σε 30.100.000 Ευρώ. Με βάση αυτήν την έγκριση, αγοράσθηκε από το Μετοχικό Ταμείο δομημένο ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου, έναντι 10 εκατ. Ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου έλαβε στις 7 Φεβρουαρίου και στις 11 Απριλίου του 2006, δύο αποφάσεις για την αύξηση του επιτρεπόμενου ποσού για επενδύσεις σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, από 100.000 σε 30.100.000 Ευρώ (αύξηση δηλαδή 30 εκατ. Ευρώ!).

Με απόφαση της 39ης Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, κατόπιν εξουσιοδότησης της πολιτικής ηγεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τροποποιείται ο προϋπολογισμός του Μετοχικού Ταμείου, προκειμένου να αυξηθούν οι πιστώσεις του προϋπολογισμού για αγορά ομολόγων.

Μετά την πρώτη αναθεώρηση του προϋπολογισμού του Μετοχικού Ταμείου, ακολούθησαν άλλες πέντε εγκρίσεις για αναθεωρήσεις από το Γ.Λ.Κ., με τις οποίες το συνολικό επιτρεπόμενο ποσό για επενδύσεις σε ομόλογα αυξήθηκε στα 98,6 εκατ. Ευρώ!

Ερωτηματικά προκαλεί και η αποκάλυψη ότι το 2006 το Μ.Τ.Π.Υ. πούλησε μαζικά μετοχές, σε περίοδο ανόδου των τιμών στο Χρηματιστήριο, για να αγοράσει ομόλογα του Δημοσίου. Το 2006, το Ταμείο προχώρησε συνολικά στην πώληση μετοχών αξίας 65 εκατ. Ευρώ και κατά το ίδιο έτος αγόρασε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου ύψους 40 εκατ. Ευρώ. Τουλάχιστον τα 10 εκατ. από αυτά, αφορούσαν το δομημένο ομόλογο του Ελληνικού Δημοσίου, το οποίο εκδόθηκε στις 19 Απριλίου του 2006 (όπως αναφέρει το δημοσίευμα).

Όπως έχει γίνει γνωστό από την ενημέρωση που έκανε στη Βουλή ο Πρόεδρος του Μ.Τ.Π.Υ., το Ταμείο έσπευσε περιέργως από τον Ιανουάριο του 2006 να ρευστοποιήσει μαζικά μετοχές της Εθνικής Τράπεζας (οι πωλήσεις ξεπέρασαν τα 2,5 εκατ. τίτλους), με αποτέλεσμα να μειωθεί κατακόρυφα η συμμετοχή του Ταμείου στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας (από 2% σε 1%).

Η περίεργη αυτή απόφαση εξηγείται πλέον από τα νεότερα στοιχεία, που καταδεικνύουν ότι η εσπευσμένη ρευστοποίηση μετοχών, που δημιουργούσαν υπεραξίες στο Ταμείο, έγινε με στόχο την άντληση ρευστότητας για την εφαρμογή του σχεδίου της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Επειδή με τα στοιχεία αυτά διαψεύδονται οι αναφορές της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ότι απλώς προχωρούσε σε εκδόσεις δομημένων ομολόγων χωρίς να γνωρίζει ότι καταλήγουν σε ασφαλιστικά ταμεία.

Επειδή ο Πρόεδρος του Μ.Τ.Π.Υ., κ. Παύλος Περράτης, κατά σατανική σύμπτωση σχετίζεται με τους κ.κ. Σοφοκλή Πρινιωτάκη και Γιώργο Αποστολίδη (οι οποίοι εμπλέκονται με το κρυφό ομόλογο των 280 εκ. Ευρώ), αφού συνεργάσθηκε μαζί τους την περίοδο 1990 - 1993 στην Εθνική Τράπεζα.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  • Γιατί το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών έδωσε την έγκρισή του για τις διαδοχικές αναθεωρήσεις του προϋπολογισμού του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, με τις οποίες ανέβηκε το όριο για αγορές χρεογράφων από μόλις 100.000 Ευρώ σε 98,6 εκατ. Ευρώ;

  • Ενημέρωσε την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ο Πρόεδρος του Μ.Τ.Π.Υ. για την αγορά του δομημένου ομολόγου των 10 εκατ. Ευρώ; Να κατατεθούν στη Βουλή όλα τα σχετικά υπηρεσιακά έγγραφα.

  • Δόθηκαν ή όχι οι εγκρίσεις προκειμένου να αγορασθεί μεταξύ άλλων τίτλων και το δομημένο ομόλογο του Δημοσίου, με κωδικό (ISIN) XS 0251384904, που εκδόθηκε στις 31.5.2006 από το Δημόσιο, με αναδόχους τις τράπεζες Alpha Bank και Morgan Stanley, από το οποίο το ΜΤΠΥ έχει υποστεί μεγάλη ζημία αποτίμησης σε τρέχουσες τιμές;

  • Γιατί αγοράσθηκε το παραπάνω ομόλογο σε υπερβολικά υψηλή τιμή, προς ζημία του ΜΤΠΥ, τη στιγμή που τέτοια σύνθετα προϊόντα τιμολογούνται αρκετά χαμηλότερα από την ονομαστική τους αξία; Να κατατεθούν στη Βουλή τα πινακίδια αγοράς του ομολόγου από την Alpha Bank, για να διαπιστωθεί σε ποια τιμή έγινε η συναλλαγή.

  • Ποια είναι η λογιστική απώλεια του ΜΤΠΥ από την αγορά του παραπάνω δομημένου ομολόγου σε τρέχουσες τιμές; Να κατατεθούν στη Βουλή όλα τα στοιχεία για τις τιμές του τίτλου στο Bloomberg, καθώς και η έκθεση τρέχουσας αποτίμησης του ομολόγου από τις αναδόχους τράπεζες.

  • Ποια άλλα ομόλογα αγοράσθηκαν από το ΜΤΠΥ κατά το 2006, βάσει των εγκρίσεων που παρέσχε το Γ.Λ.Κ.; Έχουν ελεγχθεί αυτές οι συναλλαγές από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος; Ποιες τράπεζες ή χρηματιστηριακές εταιρείες μεσολάβησαν στις συναλλαγές αυτές και με ποιες προμήθειες; Έχει σήμερα υπεραξίες ή ζημίες αποτίμησης το ΜΤΠΥ από αυτές τις συναλλαγές; Να κατατεθούν στη Βουλή πλήρη στοιχεία για όλες τις αγορές ομολόγων του ΜΤΠΥ (ISIN, ημερομηνία έκδοσης και λήξης, ημερομηνία αγοράς, τιμή αγοράς, σημερινή τιμή στην Ηλεκτρονική Δευτερογενή Αγορά Τίτλων (ΗΔΑΤ) της Τράπεζας της Ελλάδος).

  • Πώς εξηγείται ότι ένας έμπειρος διαχειριστής, όπως ο κ. Περράτης, ρευστοποιεί μαζικά και εσπευσμένα μετοχές της κορυφαίας ελληνικής τράπεζας, σε περίοδο ανόδου του Χρηματιστηρίου, για να αγοράσει μαζικά κρατικά ομόλογα; Έλαβε σχετική εντολή από την πολιτική ηγεσία ο κ. Περράτης, για να προχωρήσει σε αυτές τις επιζήμιες για το Ταμείο των δημοσίων υπαλλήλων διαχειριστικές πρωτοβουλίες, ή έδρασε αυτοβούλως και θα πρέπει να ελεγχθεί για τις επιζήμιες αυτές αποφάσεις του;

  • Γιατί μέχρι τώρα, παρά τις σοβαρές καταγγελίες που έχουν γίνει για τη διαχείριση των κεφαλαίων του ΜΤΠΥ, δεν έχει παρέμβει η Δικαιοσύνη, ώστε να διερευνηθούν οι πιθανές ποινικές ευθύνες του κ. Περράτη;

  • Ποια είναι η αμοιβή του κ. Περράτη από το ΜΤΠΥ, όπου διορίσθηκε με Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών;

Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές

Ανδρέας Μακρυπίδης

Δημήτρης Κουσελάς

Μιχάλης Καρχιμάκης

Γιώργος Ανωμερίτης

Γρηγόρης Νιώτης

Βάσω Παπανδρέου