Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αλληλοαναιρούμενες Υπουργικές Αποφάσεις για τις εισαγωγές ζωντανών αιγοπροβάτων
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/5/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.:8520
Ημερομηνία Κατάθεσης: 29.05.07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αλληλοαναιρούμενες Υπουργικές Αποφάσεις για τις εισαγωγές ζωντανών αιγοπροβάτων

Σοβαρό ζήτημα δημιουργείται με τις υπ’ αριθ. 146/ 1.3.2007 και 446/ 10.5.2007 Αποφάσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με θέμα: Πρόσθετα μέτρα διασφάλισης της υγείας και ευζωίας των ζώων και της δημόσιας υγείας κατά την εισαγωγή ζωντανών αιγοπροβάτων.

Η μεταγενέστερη Απόφαση (10.5.2007) ανακαλεί την πρώτη (1.3.2007) βάσει της οποίας απαγορεύεται η χορήγηση αδειών εισαγωγής ζωντανών αμνοεριφίων για πάχυνση καταγωγής τρίτων χωρών, καθώς και από τα κράτη Βουλγαρία, Ρουμανία και Ουγγαρία.

Και οι δύο αποφάσεις, ωστόσο, αναφέρουν με πανομοιότυπο τρόπο ότι αντιμετωπίζουν:

- τις περιπτώσεις ‘‘ελληνοποίησης’’ ζωντανών κυρίως αρνιών που εισάγονται από τρίτες χώρες, σφάζονται στην Ελλάδα, σημαίνονται και πωλούνται σας κρέατα εγχώριας παραγωγής,

- την ανάγκη προστασίας της υγείας των ζώων και του εισοδήματος των κτηνοτρόφων, καθώς και την ανάγκη προστασίας της δημόσιας υγείας και ενημέρωσης των καταναλωτών.

Επειδή το περιεχόμενο των δύο αποφάσεων (για τη δικαιολόγησή τους) είναι αλληλοαναιρούμενο, επειδή δημιουργούνται υπόνοιες και εύλογα ερωτηματικά για την ανάκληση της απαγόρευσης εισαγωγών αμνοεριφίων μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα,

 

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

   

   

   

  • Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ανακλήθηκε η υπ’ αριθ. 146/ 1.3.2007 απόφαση;

  • Και οι δύο αποφάσεις αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν την ‘‘ελληνοποίηση’’. Πως γίνεται αυτό όταν η μία απόφαση απαγορεύει τις εισαγωγές και η άλλη τις επιτρέπει;

  • Από το Πάσχα έχουν μείνει αδιάθετα χιλιάδες αμνοερίφια. Οι παραγωγοί ακόμα και σήμερα δεν μπορούν να τα πωλήσουν. Πως προστατεύονται όταν επιτρέπεται ξανά η εισαγωγή ζωντανών αμνοεριφίων για πάχυνση και σφαγή;

  • Οι τιμές είναι καθηλωμένες (5€/ kgr για τα αρνιά και 4,5€ /kgr για τα κατσίκια). Πως προστατεύεται με την τελευταία απόφαση το εισόδημα των κτηνοτρόφων;

  • Πως προστατεύονται οι καταναλωτές όταν σε διάστημα δύο (2) μηνών λαμβάνονται δύο διαφορετικές αποφάσεις και δημιουργείται σύγχυση στην αγορά;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ