Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Μέτρα περικοπής δαπανών για τη μείωση του ελλείμματος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/5/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.:8493/667
Ημερομηνία Κατάθεσης: 29.05.07

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:    ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Μέτρα περικοπής δαπανών για τη μείωση του ελλείμματος

   Με την υπ’ αριθ. 7332/569/ 26.4.2007 Ερώτησή μας και Α.Κ.Ε., σχετικά με τις έκτακτες περικοπές 430 εκ. ευρώ από τον Προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους, είχαμε ζητήσει να μας γνωστοποιηθούν συγκεκριμένα:

   

  • ποιες δαπάνες θα περικοπούν,

  • σε ποιες κατηγορίες του Προϋπολογισμού ανήκουν,

  • σε ποιον κωδικό και τι ποσό αφορούν αναλυτικά κατά κατηγορία. 

   Η υπ’ αριθ. 2/27212/ 18.5.2007 απάντηση του αρμόδιου Υφυπουργού Οικονομίας & Οικονομικών είναι γενική και αόριστη και δεν απαντά στα συγκεκριμένα ερωτήματα, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτηματικά.

   Επειδή η κατάθεση στην εθνική αντιπροσωπεία των συγκεκριμένων στοιχείων, που ζητήθηκαν στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αποτελεί υποχρέωση για την Κυβέρνηση,

   επειδή με αυτές τις πρακτικές απαξιώνεται ο κοινοβουλευτικός έλεγχος και το Κοινοβούλιο,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

και ζητείται να γνωστοποιηθούν συγκεκριμένα τα παρακάτω στοιχεία σχετικά με την περικοπή 430 εκ. ευρώ από τον Προϋπολογισμό του 2007:

   

  • Ποιες συγκεκριμένα δαπάνες θα περικοπούν;

  • Σε ποιες κατηγορίες του Προϋπολογισμού ανήκουν, σε ποιον κωδικό και τι ποσό αφορούν αναλυτικά κατά κατηγορία;

  • Ποιο το χρονοδιάγραμμα των περικοπών;

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ