Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στο Νομό Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/5/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 8462
Ημερ. Κατάθεσης: 25-05-07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Υποστήριξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στο Νομό Μεσσηνίας.

Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού σχολείου Χώρας Δήμου Νέστορος Ν. Μεσσηνίας, με έγγραφα, επιστολές και εκδηλώσεις του έχει εδώ και καιρό αναδείξει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες (προβλήματα λόγου, δυσλεξία κλπ) στο συγκεκριμένο σχολείο και γενικότερα στο Νομό Μεσσηνίας, λόγω έλλειψης της απαιτούμενης ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης για την κάλυψη των αναγκών τους.

Στο σύνολο της χώρας εκτιμάται ότι υπάρχουν πάνω από 100.000 οικογένειες που έχουν παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, τα οποία βιώνουν σοβαρά προβλήματα και διακρίσεις, για ανάγκες που θα μπορούσαν να αντιμετωπισθούν με έγκαιρη διάγνωση και με κατάλληλη εκπαιδευτική υποστήριξη.

Ο αριθμός αυτών των παιδιών είναι σημαντικός και στη Μεσσηνία, η δε έγκαιρη διάγνωση των αναγκών τους προϋποθέτει κατάλληλη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, σωστή ενημέρωση των γονέων και αποτελεσματική λειτουργία των Κέντρων Διάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΚΔΑΥ), ώστε να μπορούν να διαγνώσουν εγκαίρως τα προβλήματα και να στηρίξουν συμβουλευτικά τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

Επειδή, πέραν της έγκαιρης διάγνωσης, απαιτείται η συστηματική υποστήριξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες από δασκάλους ειδικής αγωγής, που η Πολιτεία οφείλει να διαθέσει σε κάθε σχολική κοινότητα όπου παρουσιάζεται ανάγκη, καθώς και ένα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο (Ρυθμίσεις για το σύστημα ειδικής αγωγής) για την εκπαιδευτική κάλυψη αυτών των μαθητών,

Επειδή οι γονείς παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες επιβαρύνονται οι ίδιοι με έξοδα μαθησιακής υποστήριξης των παιδιών τους, τα οποία είναι δυσβάσταχτα για το κατά κανόνα χαμηλό εισόδημά τους,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

  Προτίθεται να προσλάβει άμεσα δάσκαλο ειδικής αγωγής για την κάλυψη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Χώρας Νομού Μεσσηνίας;

 Πόσοι δάσκαλοι ειδικής αγωγής υπηρετούν στο Νομό Μεσσηνίας, σε ποια σχολεία και πόσα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες καλύπτουν ανά σχολείο;

Τι γενικότερα μέτρα προτίθεται να λάβει:

·  για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το ΚΔΑΥ στο Νομό Μεσσηνίας και για την κατάλληλη ενημέρωση εκπαιδευτικών και γονέων σε ολόκληρο τον Νομό;

·  για την προώθηση του αναγκαίου θεσμικού πλαισίου για μια ολοκληρωμένη οργάνωση της εκπαιδευτικής υποστήριξης των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες;

·  για την πρόσληψη του αναγκαίου ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού;

                                                                       Αθήνα, 25 Μαϊου 2007

          Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς