Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Υπηρεσιακές παρατυπίες και προβλήματα στον Σταθμό Καλαμάτας της Ολυμπιακής Αεροπλοϊας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 25/5/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 8461
Ημερ. Κατάθεσης:
25-05-07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Υπηρεσιακές παρατυπίες και προβλήματα στον Σταθμό Καλαμάτας της Ολυμπιακής Αεροπλοϊας.

Ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ κ. Καρχιμάκης κατέθεσε την με αρ. πρωτ. 1142/7-5-2007 ΠΑΒ, στην οποία εκτίθενται σοβαρά υπηρεσιακά προβλήματα και παρατυπίες που δημιουργούν δυσαρέσκεια στο προσωπικό και συνακόλουθα κινδύνους δυσλειτουργίας στον Σταθμό Καλαμάτας της Ολυμπιακής Αεροπλοϊας. Με την από 26-4-2007 απάντηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της Ολυμπιακής Αεροπλοϊας, τα ως άνω προβλήματα θεωρείται ότι «έχουν αντιμετωπισθεί ατύπως υπηρεσιακά» και ότι τόσο η ανάθεση προσωρινών καθηκόντων προϊσταμένης σε συγκεκριμένη υπάλληλο, όσο και η απόκτηση διπλώματος χειριστή ανυψωτικού μηχανήματος (ΧΑΜ) από συγκεκριμένο συμβασιούχο, πρώην εργάτη, δεν παρουσιάζουν καμία παρατυπία.

Επειδή στην πραγματικότητα τα προβλήματα δεν έχουν διευθετηθεί, υπάρχουν δε καταγγελίες εργαζομένων για ανάρμοστη και αλαζονική συμπεριφορά της «προσωρινά» τοποθετηθείσας προϊσταμένης στον Σταθμό Καλαμάτας απέναντι στους υφισταμένους της, αλλά και για μη αξιοκρατική επιλογή της για τη συγκεκριμένη θέση, αφού αφ’ ενός παραλείφθηκαν αρχαιότεροι και με περισσότερα προσόντα συνάδελφοί της, αφ’ ετέρου το υπηρεσιακό παρελθόν της παρουσιάζει πλήθος σε βάρος της παρατηρήσεων και δυσμενών αναφορών.

Επειδή η συγκεκριμένη «προσωρινή» τοποθέτησή της εν λόγω υπαλλήλου στη θέση της προϊσταμένης διαρκεί σχεδόν δύο χρόνια, χωρίς να έχει ακόμα γίνει προκήρυξη για την κάλυψή της θέσης, όπως κανονικά προβλέπεται,

Επειδή μου καταγγέλλονται σοβαρές παρατυπίες, με ευθύνη της ιδίας, για ψευδή πιστοποίηση προϋπηρεσίας συγκεκριμένου συμβασιούχου ως βοηθού ΧΑΜ για την απόκτηση διπλώματος ΧΑΜ από αυτόν, με εξετάσεις που, αν και κάτοικος Νομού Μεσσηνίας, έδωσε στο παράρτημα του Υπουργείου στην Σύρο,

Επειδή, όπως φαίνεται, παρά τις αλλεπάλληλες καταγγελίες και τα προβλήματα δυσλειτουργίας του Σταθμού, που αναμφίβολα δημιουργούνται από αυτή την κατάσταση, η Διοίκηση της Ο.Α. δεν τα έχει εξετάσει με τη νόμιμη υπηρεσιακή διαδικασία (ΕΔΕ), ούτε έχει μεριμνήσει να δώσει κατάλληλη υπηρεσιακή λύση απαντώντας επί της ουσίας στις καταγγελίες των εργαζομένων του Σταθμού Καλαμάτας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεται να μεριμνήσει ώστε να κινηθεί από τη Διοίκηση της Ολυμπιακής Αεροπλοϊας η σχετική διαδικασία ΕΔΕ για τα εμπλεκόμενα στα προαναφερθέντα προβλήματα πρόσωπα, προκειμένου να διαπιστωθεί η αλήθεια;

Προτίθεται να μεριμνήσει ώστε να προκηρυχθεί και να πληρωθεί κανονικά η θέση του προϊσταμένου στο Σταθμό Καλαμάτας;

Τι γενικότερα μέτρα προτίθεται να λάβει, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αυτές οι καταστάσεις, που δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην εικόνα, στην αξιοπιστία και στην ομαλή λειτουργία της Ολυμπιακής Αεροπλοϊας στην Καλαμάτα;

                                                                                                 Αθήνα, 25 Μαϊου 2007

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς