Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Η απαξίωση του ΟΤΕ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 24/5/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 73/34
Ημερομηνία Κατάθεσης: 24.05.07

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                         ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Θέμα: Η απαξίωση του ΟΤΕ.

Κύριοι Υπουργοί,

Ο ΟΤΕ απαξιώνεται καθημερινά χωρίς σχέδιο, χωρίς πολιτική, χωρίς πυξίδα, βυθισμένος στον κομματισμό, στα σκάνδαλα και στις εσωτερικές και ενδοκυβερνητικές συγκρούσεις. Αποσπασματικές, ανερμάτιστες, ασχεδίαστες, πρόχειρες και απαράδεκτες «πρωτοβουλίες» ή «ιδέες» προβάλλονται και αποσύρονται καθημερινά από σχετικούς και άσχετους, χωρίς να υπάρχει υπεύθυνος, αρμόδιος ή ενδιαφερόμενος πραγματικά για τον ΟΤΕ από την κυβέρνηση. Συνεχείς διαρροές κύκλων του ΟΤΕ ή κύκλων της κυβέρνησης αλληλοσυγκρούονται και αλληλοαναιρούνται, με θύμα πάντοτε τον Όμιλο του ΟΤΕ.

Άλλοτε ανακοινώνεται ή διαρρέει η προοπτική συγχώνευσης του ΟΤΕ με την COSMOTE ή η απορρόφησή της ή η έξοδος της COSMOTE από το Χρηματιστήριο, στη συνέχεια δε από άλλους διαψεύδονται και από άλλους υποστηρίζονται εν όλω ή εν μέρει τα σενάρια αυτά. Ξαφνικά επινοείται η απορρόφηση της OTENET από τον ΟΤΕ, αλλά στη συνέχεια διαπιστώνονται σοβαρότατα λειτουργικά και εμπορικά προβλήματα για το εγχείρημα αυτό. Σενάριο πώλησης της INFOTE κυκλοφορεί έντονα, χωρίς καμία εξήγηση για μια ενδεχόμενη τέτοια επιλογή. Ιδέες για ενίσχυση της OTEGLOBE με 170 εκατ. ευρώ για διεθνείς δραστηριότητες φαίνεται να συγκρούονται με άλλες επιλογές και άλλες απόψεις άλλων κύκλων και άλλων κέντρων του ΟΤΕ και της κυβέρνησης. Ασαφείς, θολές και αόριστες προθέσεις για τη μετοχική σύνθεση του ΟΤΕ και για την πώληση ποσοστού μετοχών καταγράφονται καθημερινά. Άλλοτε η κυβέρνηση θέλει να πουλήσει τον ΟΤΕ σε ξένους, όταν δεν βρίσκει αγοραστές αλλάζει άποψη, άλλοτε λέει ότι θα πουλήσει το 10 - 15% του ΟΤΕ σε θεσμικούς επενδυτές, άλλοτε λέει ότι το ποσοστό αυτό θα το αγοράσει ο ίδιος ο ΟΤΕ, άλλοτε ότι θα το πουλήσει με διασπορά και τελικά ουδείς αντιλαμβάνεται τι σχεδιάζει η κυβέρνηση γιατί απλούστατα δεν υπάρχει κανένα απολύτως σχέδιο. Ο ΟΤΕ βουλιάζει μέσα στην ανυπαρξία πολιτικής τόσο για τον ίδιο, όσο και για τις τηλεπικοινωνίες.

Η δήθεν εκτεταμένη αναδιοργάνωση του ΟΤΕ έγινε στη βάση προσωπικών βλέψεων και κομματικών σκοπιμοτήτων για να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένα άτομα. Ο εκλεκτός του Πρωθυπουργού κ. Βουρλούμης λειτούργησε και λειτουργεί ως κομματικός εντολοδόχος, περιφρονώντας βασικές αρχές της λειτουργίας εταιρειών του μεγέθους και του ρόλου του ΟΤΕ. Αποτέλεσμα αυτών των μεθοδεύσεων είναι η κατάσταση διάλυσης που επικρατεί στην εταιρεία από οργανωτική, διοικητική και τεχνική πλευρά. Έτσι, οι καθυστερήσεις, η κοντόφθαλμη πολιτική και οι λανθασμένες επιλογές σε υποδομές και υπηρεσίες νέας τεχνολογίας, οδηγούν τον Όμιλο σε απώλειες μεριδίων της αγοράς. Παράλληλα ο ΟΤΕ επιλέγει να αφήνει αναξιοποίητες υποδομές, παρεμποδίζοντας έτσι την τηλεπικοινωνιακή ανάπτυξη της χώρας και βλάπτοντας ταυτόχρονα τον ίδιο τον Όμιλο μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Εκτός αυτών, αδιαφάνεια επικρατεί και στις προμήθειες του ΟΤΕ και των δεκάδων θυγατρικών, όπου έχει στηθεί «χορός» διαβλητών, άκαιρων και ανεξέλεγκτων προμηθειών, χωρίς να γίνεται προσπάθεια να αξιοποιήσει ο Όμιλος ΟΤΕ τα πλεονεκτήματα κλίμακας και διαφάνειας.

Ο κομματισμός επικρατεί απολύτως και στις προσλήψεις. Οι εργαζόμενοι που αποχώρησαν με το πρόγραμμα της εθελουσίας εξόδου αντικαθίστανται με νεοπροσλαμβανόμενους, μέσω αδιαφανών διαδικασιών και κομματικών προσλήψεων, που κάθε άλλο παρά έχουν να κάνουν με τις ανάγκες του Οργανισμού. Οι προσλήψεις γίνονται χωρίς επιχειρησιακά κριτήρια, αλλά με κομματικά κριτήρια. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο Μέγαρο του ΟΤΕ, στον πρώτο όροφο, στην πρώτη πτέρυγα, λειτουργεί «ψυγείο» άχρηστων νεοπροσλαμβανόμενων...

Η υπόθεση «ΓΕΡΜΑΝΟΣ», όπως σχεδιάστηκε από την κυβέρνηση και υλοποιήθηκε από τους εκλεκτούς της, εξυπηρέτησε ποικίλα ιδιωτικά συμφέροντα με κομματική αναφορά και οπωσδήποτε ξένα προς τα συμφέροντα της COSMOTE και του Ομίλου ΟΤΕ. Το τίμημα που καταβλήθηκε για την εξαγορά της «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» ήταν πολύ μεγαλύτερο της πραγματικής αξίας. Αλλά και στη συνέχεια, αξεπέραστα προβλήματα παρατηρούνται στην διάρθρωση του δικτύου καταστημάτων, αφού το «ανάπηρο» σχέδιο ενοποίησης της αλυσίδας καταστημάτων του ΟΤΕ με τα καταστήματα της «ΓΕΡΜΑΝΟΣ» δεν προχωρεί για λόγους που η κυβέρνηση και η διοίκηση του ΟΤΕ αδυνατούν να ελέγξουν και να επιλύσουν. Εγκαταλελειμμένη και αναξιοποίητη παραμένει και η τεράστια ακίνητη περιουσία του Ομίλου, παρά τα αλλεπάλληλα σχέδια, νέα σχέδια και εξαγγελίες.

Ο Όμιλος απαξιώνεται επίσης από την έλλειψη ενημέρωσης των στελεχών επί των τεχνολογικών εξελίξεων από πηγές ανεξάρτητες των προνομιακών προμηθευτών. Η απαξίωση επιτείνεται από την ανεπάρκεια των πληροφοριακών συστημάτων του Οργανισμού, γεγονός που οδηγεί στην κακή εξυπηρέτηση των πελατών του ΟΤΕ. Τα πληροφοριακά συστήματα της εταιρείας, μετά από τρία χρόνια, αντί να αναβαθμιστούν, βρίσκονται σε λειτουργική αποσύνθεση παρά τα τεράστια ποσά που έχουν διατεθεί για προμήθειες και τεχνική υποστήριξη, συνήθως με απευθείας αναθέσεις.

Εκτός όλων αυτών, υποβόσκει σύγκρουση μεταξύ του κ. Βουρλούμη (του ΟΤΕ) και του κ. Μαρτιγόπουλου (της COSMOTE), που αντανακλά εσωκυβερνητικές συγκρούσεις και σχετίζεται τόσο με τα σενάρια συγχώνευσης ΟΤΕ - COSMOTE, όσο και με την επιχειρούμενη προώθηση από ορισμένους του κ. Μαρτιγόπουλου στη θέση του κ. Βουρλούμη. Η έλλειψη συνεννόησης σχετικά με τον ΟΤΕ των συναρμόδιων Υπουργείων (Οικονομίας και Οικονομικών αφενός και Μεταφορών και Επικοινωνιών αφετέρου) μεταξύ τους, αλλά και με τον κ. Βουρλούμη, είναι γνωστή και καταφανής. Ο τελευταίος έφτασε να ενεργεί αυτοβούλως και κατά το δοκούν, χωρίς δυνατότητα κυβερνητικού έλεγχου, διότι αντελήφθη και εκμεταλλεύεται την πλήρη απουσία πολιτικής της κυβέρνησης για τις τηλεπικοινωνίες γενικά και για τον ΟΤΕ ειδικά. Η μόνη «πολιτική» της κυβέρνησης σχετικά με τον ΟΤΕ είναι η εισπρακτική πολιτική μέσω της πώλησης ποσοστού των μετοχών του Οργανισμού.

Το όλο σκηνικό επιδεινώνεται δραματικά από την συνεχή σύγκρουση του ΟΤΕ με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Αλλεπάλληλες είναι οι βολές που ανταλλάσσονται μεταξύ ΟΤΕ και ΕΕΤΤ. Ο κ. Βουρλούμης, που τον διόρισε η κυβέρνηση, κατηγορεί την ΕΕΤΤ, τα μέλη της οποίας επίσης διόρισε η κυβέρνηση, για παρεμβάσεις που υποχρεώνουν τον ΟΤΕ να παρέχει υποδομές στους ανταγωνιστές του σε τιμές κάτω του κόστους. Η ΕΕΤΤ απαντάει αναφερόμενη σε «βαθύ ΟΤΕ», για να επανέλθει ο κ. Βουρλούμης λέγοντας ότι η ΕΕΤΤ εκμεταλλεύεται το κενό πολιτικής στον τομέα τηλεπικοινωνιών και υπερβαίνει τα καθήκοντά της, καλώντας ταυτόχρονα την κυβέρνηση «να πάψει να παριστάνει τον Πόντιο Πιλάτο και τουλάχιστον να ξεκαθαρίσει τι θέλει, ώστε και εμείς να μάθουμε πού στεκόμαστε»!!!

Μέσα σε αυτή την απολύτως απαράδεκτη κατάσταση η, διορισμένη από την κυβέρνηση, διοίκηση του ΟΤΕ συγκρούεται με τους εργαζόμενους και την συνδικαλιστική τους ηγεσία, τους κατηγορεί, τους οδηγεί στα δικαστήρια και τους υποτιμά, επιχειρώντας να μεταφέρει τις δικές της ευθύνες σε άλλους. Βεβαίως την ίδια ώρα, με ανυπόστατη Γενική Συνέλευση, η κυβερνητική διοίκηση του ΟΤΕ, χωρίς ίχνος κοινωνικής ευαισθησίας, εγκρίνει για τον εαυτό της και τους εκλεκτούς της «μπόνους» της τάξης των 20 εκατ. ευρώ για την δήθεν απόδοσή τους, σε εποχή αυστηρής λιτότητας και αλλεπάλληλων πληγμάτων της κυβέρνησης σε βάρος του εισοδήματος του Έλληνα πολίτη.

Από όλα όσα ενδεικτικά αναφέρονται πιο πάνω, αποδεικνύεται πλήρως η βαρύτατη κυβερνητική ευθύνη, η ανεπάρκεια της διορισμένης διοίκησης του ΟΤΕ, η αδιαφάνεια, ο κομματισμός, η έλλειψη στρατηγικής και η έλλειψη σχεδίου για μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της χώρας μας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που μεταβάλλεται από την κυβέρνηση της Ν.Δ. από υγιής και κερδοφόρα σε προβληματική.

Κατόπιν αυτών, ΕΠΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

    • Για την έλλειψη σχεδίου και πολιτικής για τον ΟΤΕ.

    • Για την συνεχή απαξίωση του ΟΤΕ.

    • Για τον κομματισμό, την αδιαφάνεια και την έλλειψη συνεργασίας και σχεδιασμού, που μετατρέπουν τον ΟΤΕ σε προβληματική επιχείρηση με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης Καραμανλή.

Οι Επερωτώντες Βουλευτές

ΡΟΒΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΙΟΚΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΚΡΙΒΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΜΗΣ

ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΡΣΕΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΒΕΡΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΒΡΕΤΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΔΑΜΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΖΗΣΗ ΡΟΔΟΥΛΑ

ΚΑΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΛΙΝΤΖΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΛΩΤΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΑΤΖΑΠΕΤΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΜΠΕΝΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΕΡΛΕΠΕ - ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΡΑΠΤΗ ΣΥΛΒΑΝΑ

ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΣΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΧΑΪΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ

ΧΩΡΕΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ