Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Νομοθετική ρύθμιση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/5/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 8368
Ημερ. Κατάθεσης:
23-05-07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Νομοθετική ρύθμιση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η Επιστήμη των Υλικών αποτελεί ένα ιδιαίτερα σύγχρονο και ραγδαία εξελισσόμενο γνωστικό αντικείμενο, μια περιοχή στην οποία συναντώνται ευρύτατοι τομείς των βασικών θετικών Επιστημών, ειδικότερα της Χημείας, της Φυσικής, της Βιολογίας της Γεωλογίας και των Μαθηματικών.

Η εν λόγω διεπιστημονική περιοχή περιλαμβάνει την πειραματική και θεωρητική επιστημονική μελέτη της δομής και των ιδιοτήτων της συμπυκνωμένης ύλης στις διάφορες μορφές της, το σχεδιασμό και τη χημική σύνθεση μορφών με βελτιωμένες ιδιότητες για συγκεκριμένες χρήσεις και εφαρμογές, την αναζήτηση και τη σύνθεση νέων μορφών μοριακής οργάνωσης της ύλης και πρόσφατες εφαρμογές της αφορούν, μεταξύ άλλων, στο σχεδιασμό συνεχώς εμπλουτιζόμενων ποικιλιών υλικών, χρήσιμων σε νέες ιατρικές εφαρμογές.

Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ιδρύθηκε το 1999 και ξεκίνησε τη λειτουργία του το έτος 2000- 2001 με 120 φοιτητές, με πρόγραμμα προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου. Μέχρι σήμερα, έχει φοιτήσει και αποφοιτήσει από αυτό σημαντικός αριθμός φοιτητών.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος (επισυνάπτεται το αντίστοιχο απόσπασμα), έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες προς το ΥΠΕΠΘ ώστε να υπάρξει η απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση για την επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών, έχει δε κατατεθεί αναλυτική και τεκμηριωμένη πρόταση του Τμήματος για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του, στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, που περιγράφεται συνοπτικά στο προαναφερθέν συνημμένο.

Επειδή η έρευνα και η εξειδίκευση στην Επιστήμη των Υλικών αποτελεί βασικό στήριγμα της ποιοτικής ανταγωνιστικότητας της χώρας μας,

Επειδή ήδη εμφανίζονται και στην Ελλάδα ερευνητικοί φορείς, επιχειρήσεις και Οργανισμοί των οποίων οι δραστηριότητες σχετίζονται με παραδοσιακά ή προηγμένα υλικά και οι οποίοι χρειάζονται στελέχη με τη συγκεκριμένη εξειδίκευση,

Επειδή έχει καθυστερήσει η αναγκαία νομοθετική ρύθμιση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του εν λόγω Τμήματος,

Επειδή αυτή η καθυστέρηση δημιουργεί εύλογη αβεβαιότητα στους φοιτητές και εκ των πραγμάτων λειτουργεί αποτρεπτικά στην προσέλκυση φοιτητών και για τη διαμόρφωση εξειδικευμένων στελεχών σε ένα σύγχρονο και παραγωγικό διεπιστημονικό πεδίο, απαραίτητο στήριγμα για την ανάπτυξη στη χώρα μας μιας σύγχρονης Οικονομίας της Γνώσης,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

    • Προτίθεται να υιοθετήσει την εύλογη και τεκμηριωμένη πρόταση του Πανεπιστημίου Πατρών για τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Επιστήμης Υλικών;

    • Για ποιο λόγο έχει καθυστερήσει η νομοθετική ρύθμιση για την αναγνώριση των ως άνω επαγγελματικών δικαιωμάτων;

    • Πότε προτίθεται να προχωρήσει στην εν λόγω –και αναγκαία- νομοθετική ρύθμιση;

                                                                                                   Αθήνα, 23 Μαϊου 2007

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς