Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ενεργοποίηση του θεσμού των Γεωργικών Συμβούλων.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/5/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας

Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.

Αρ. πρωτ. Βουλής: 8301

Ημερ. Κατάθεσης: 22-05-07

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟN ΥΠΟΥΡΓΟ:

 

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Ενεργοποίηση του θεσμού των Γεωργικών Συμβούλων.

 

Με τoν Κοινοτικό Κανονισμό 1782/03, θεσπίστηκε ο θεσμός των Γεωργικών Συμβούλων, ο οποίος έπρεπε να είχε εφαρμοσθεί από την 01-01-2007, με σκοπό την ενημέρωση των αγροτών για τη σωστή εφαρμογή της νέας Κ.Α.Π.

 

Με ευθύνη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, στη χώρα μας όχι μόνο δεν έχει ξεκινήσει έγκαιρα η εφαρμογή του Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, αλλά ακόμα και η ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε πριν δύο μήνες, ύστερα από πρόταση του ΓΕΩΤΕΕ, έχει περιπέσει σε πλήρη αδράνεια.

 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην έχουν ακόμα εκδοθεί διάφορες Αποφάσεις που ρυθμίζουν τη διαδικασία και τον τρόπο παροχής γεωργικών συμβουλών, τη διαδικασία καταβολής στους αγρότες των ενισχύσεων που δικαιούνται για τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών κ.λ.π.

 

Επειδή η καθυστέρηση εφαρμογής του θεσμού των Γεωργικών Συμβούλων δημιουργεί προβλήματα στην εφαρμογή της νέας Κ.Α.Π. στη χώρα μας,

 

Επειδή η ενημέρωση και η εκπαίδευση των αγροτών είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις δραστικές αλλαγές που συντελούνται στον αγροτικό τομέα,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

Γιατί δεν εφαρμόστηκε και στη χώρα μας από την 1-1-2007 ο θεσμός των Γεωργικών Συμβούλων, όπως έγινε σε άλλα κράτη της Ε.Ε. και όπως προβλέπει ο Κοινοτικός Κανονισμός;


 

Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθεί το κανονιστικό πλαίσιο και οι αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις, προκειμένου να προχωρήσει ο θεσμός αυτός και στη χώρα μας;

 

                                                                                                  Αθήνα, 21 Μαϊου 2007

 

Ο βουλευτής

 

Δημήτρης Κουσελάς