Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Επαναλειτουργία τάξης τσιγγανοπαίδων στο Δημοτικό Σχολείο ‘Αριος Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 17/5/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 8097
Ημερ. Κατάθεσης: 1
7-05-07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: Επαναλειτουργία τάξης τσιγγανοπαίδων στο Δημοτικό Σχολείο ‘Αριος Ν. Μεσσηνίας.

Στο επταθέσιο Δημοτικό Σχολείο ‘Αριος Νομού Μεσσηνίας λειτουργούσε τάξη τσιγγανοπαίδων, για την κάλυψη της αναγκαίας ειδικής υποστήριξης των αυξημένων μαθησιακών αναγκών σημαντικού αριθμού τσιγγανοπαίδων.

Η τάξη αυτή καταργήθηκε τον Νοέμβριο του 2006, μετά από αυθαίρετη απόφαση του ΥΠΕΠΘ, προφανώς στηριζόμενη σε ανακριβή στοιχεία για τον αριθμό των συνολικά και κανονικά φοιτούντων και σε εσφαλμένη εκτίμηση των προβλημάτων και των ειδικών μαθησιακών αναγκών αυτών των παιδιών. Κατόπιν αυτού, τα τσιγγανόπαιδα μοιράστηκαν στις κανονικές τάξεις, ανάλογα με την ηλικία και το μαθησιακό τους επίπεδο.

‘Όμως, όπως προκύπτει από το συνημμένο από 20-3-2007 πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου ‘Αριος, οι ίδιοι οι διδάσκοντες διαπιστώνουν σοβαρά μαθησιακά προβλήματα και προβλήματα ενσωμάτωσης των τσιγγανοπαίδων στις κανονικές τάξεις, θεωρούν δε αυθαίρετο το συμπέρασμα του από 5-3-2007 εγγράφου του ΥΠΕΠΘ προς τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων ότι δήθεν «δεν υπάρχουν προβλήματα για τις άλλες τάξεις». Αντιθέτως, οι διδάσκοντες διαπιστώνουν σοβαρά προβλήματα και για τα ίδια τα τσιγγανόπαιδα και για την υλοποίηση του προγράμματος των τάξεων στις οποίες αυτά εντάχθηκαν. Μάλιστα, οι διδάσκοντες ομόφωνα θεωρούν απαραίτητη, και για τα ίδια τα τσιγγανόπαιδα και για την ομαλή υλοποίηση του προγράμματος στις λοιπές τάξεις του σχολείου, την επαναλειτουργία της τάξης τσιγγανοπαίδων.

Επίσης, από τη συνημμένη από 2-5-2007 κατάσταση φοιτούντων στο εν λόγω Δημοτικό Σχολείο, προκύπτει ότι είναι εγγεγραμμένοι στο σχολείο αυτό 36 τσιγγανόπαιδα, εκ των οποίων φοιτούν κανονικά και καθημερινά 24, ενώ στην τάξη υποδοχής υπάρχουν 10 τσιγγανόπαιδα τελείως αναλφάβητα, χωρίς να έχει καλυφθεί η οργανική θέση εκπαιδευτικού που προβλέπεται για την τάξη αυτή.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται η κ. Υπουργός:

  • Με ποιο σκεπτικό και με ποια πραγματικά δεδομένα προχώρησε στην κατάργηση της ειδικής τάξης τσιγγανοπαίδων στο Δημοτικό Σχολείο ‘Αριος;

  • Προτίθεται να επανεξετάσει το θέμα και να εγκρίνει την επαναλειτουργία της τάξης τσιγγανοπαίδων, μετά τη διαπίστωση ότι ο αριθμός των καθημερινά φοιτούντων είναι σημαντικός αλλά και μετά από τα διαπιστωμένα προβλήματα που δημιουργήθηκαν για τα ίδια τα τσιγγανόπαιδα και την εκπαιδευτική διαδικασία των λοιπών τάξεων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις εύλογες διαμαρτυρίες και των γονέων και των διδασκόντων;

  • Αν ναι, πότε θα επαναλειτουργήσει η τάξη τσιγγανοπαίδων;

  • Προτίθεται, τέλος, να καλύψει την κενή θέση εκπαιδευτικού στην τάξη υποδοχής του Δημοτικού σχολείου ‘Αριος και πότε;

                                                                                                        Αθήνα, 17 Μαϊου 2007

                                                                                                               Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς