Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Προεδρικό Διάταγμα για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 18/3/2009
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου : 16384
Ημερομηνία Κατάθεσης :.18.03.2009

 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Προεδρικό Διάταγμα για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

 

Σε απάντηση της 13357/28-1-2009 Ερώτησής μου ο Υφυπουργός κ. Ταλιαδούρος στην αρ. πρωτ. 11176/ΙΗ 16-2-2009 Απάντησή του για την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, αναφέρεται στην 33/2008 Πράξη του Συντονιστικού Συμβουλίου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που ενέκρινε την ένταξη των εν λόγω αποφοίτων στον κλάδο εκπαιδευτικών ΠΕ02-Φιλολόγων.

 

Επίσης, αναφέρεται στην προώθηση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την ένταξη των αποφοίτων στον κλάδο αυτό.

 

Επειδή το θέμα της επαγγελματικής κατοχύρωσης των αποφοίτων  του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου επείγει, ώστε να μην αποκλείονται από τους εν εξελίξει διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ,

 

Επειδή ήδη έχει παρέλθει ένας μήνας και πλέον από τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου ότι το αναγκαίο Προεδρικό Διάταγμα έχει δρομολογηθεί,

 

Επειδή, βάσει των ανωτέρω διαβεβαιώσεων του Υπουργείου ότι το θέμα επιλύθηκε οι φοιτητές του Τμήματος ανέστειλαν τις κινητοποιήσεις τους και εύλογα αναμένουν άμεσο αποτέλεσμα, που να άρει  τους σε βάρος τους άνισους και άδικους αποκλεισμούς,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

-Σε ποιο σημείο βρίσκεται σήμερα η διαδικασία έκδοσης του αναγκαίου Προεδρικού Διατάγματος για την επαγγελματική κατοχύρωση των αποφοίτων του  Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ;

 

-Τι ενέργειες έχει κάνει για την επίσπευση της έκδοσης του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος και πότε προβλέπεται αυτό να εκδοθεί;

 

                                                                        Αθήνα,  18 Μαρτίου 2009

 

Ο βουλευτής

 

 

    Δημήτρης Κουσελάς