Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αιτήματα ‘Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/5/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 2993
Ημερ. Κατάθεσης: 1
1-05-07

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Θέμα: Αιτήματα ‘Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω το από 6-5-2007 έγγραφο της ‘Ενωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Μεσσηνίας, το οποίο αναφέρεται στη σημαντική προσφορά των υπηρετούντων αστυνομικών στην πρόληψη και την καταπολέμηση της εγκληματικότητας, αλλά και στις σημαντικές ανάγκες περαιτέρω ενίσχυσης της ΕΛ.ΑΣ. στον νομό.

Παρακαλώ να εξετάσετε τα αιτήματα που εκτίθενται στο συνημμένο με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή, διότι η αναγκαία στελέχωση των αστυνομικών υπηρεσιών με αστυνομικούς, επιπλέον των αφικνουμένων με τις τακτικές μεταθέσεις, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβαθμισμένη ανταπόκριση της ΕΛ.ΑΣ στις ανάγκες των πολιτών της Μεσσηνίας.

Αθήνα, 10 Μαϊου 2007

Ο βουλευτής

                 Δημήτρης Κουσελάς