Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Λειτουργία Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και κάλυψη ελλείψεων Νοσοκομείου Καλαμάτας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10/5/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 7869
Ημερ. Κατάθεσης: 10-05-0
7

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Λειτουργία Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και κάλυψη ελλείψεων Νοσοκομείου Καλαμάτας.

Με την 2283/12-12-2006 Ερώτησή μου είχα εκθέσει αναλυτικά τα προβλήματα ελλείψεων προσωπικού και τις ανάγκες πρόσθετης χρηματοδότησης της λειτουργίας του Νοσοκομείου Καλαμάτας Ν. Μεσσηνίας, όπως είχαν διαπιστωθεί από τον πρόσφατα παραιτηθέντα Διοικητή του κ. Στέφανο Βλατάκη.

Ειδικότερα:

- από το 2004 εκκρεμούν οι προσλήψεις 3 ατόμων ΤΕ Νοσηλευτικής και 5 ατόμων ΔΕ Νοσηλευτικής, ενώ από το 2005 εκκρεμούν οι προσλήψεις 17 ατόμων ΤΕ Νοσηλευτικής, 7 ατόμων ΔΕ Νοσηλευτικής και, για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας, 3 ατόμων ΤΕ Νοσηλευτικής, 3 ατόμων ΔΕ Νοσηλευτικής, 1 ατόμου ΠΕ ψυχολόγων, 1 ατόμου ΤΕ Εργοθεραπευτών και 1 ατόμου ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας.

-υπάρχουν άμεσες ανάγκες αντικατάστασης των παλαιών ασθενοφόρων, προμηθειών ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού αλλά και σημαντικές πρόσθετες λειτουργικές ανάγκες, οι οποίες απαιτούν την αυξημένη χρηματοδότησή του .

- η λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας εκτιμάτο από τη Διοίκηση ότι θα επιβαρύνει τον προϋπολογισμό της κατά 3.600.000 ευρώ επί πλέον. Εν τούτοις, ο Προϋπολογισμός του Νοσοκομείου για το 2007 εμφανιζόταν μειωμένος κατά 13,3 εκατομμύρια ευρώ ή κατά 20% σε σχέση με τον αντίστοιχο του 2006 .

Επειδή στην με αρ. πρωτ. 156425/29-1-2007 Απάντηση του κ. Υπουργού αναφέρεται μόνον ότι εγκρίθηκαν μέσω ΑΣΕΠ προσλήψεις 18 θέσεων κλάδου ΤΕ Νοσηλευτών και 1 θέσης κλάδου ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, χωρίς να διευκρινίζεται πότε θα γίνουν έστω και αυτές οι τοποθετήσεις και αν έχουν εξασφαλιστεί οι αναγκαίες πιστώσεις, ούτε βεβαίως με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του νοσοκομείου και της ΜΕΘ με περικοπή του προϋπολογισμού του κατά 20%, αντί της αναγκαίας αύξησης των κονδυλίων,

Επειδή η ΜΕΘ τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία, ενόψει της επίσκεψης του κ. Υπουργού στη Μεσσηνία, με 2 κλίνες και 3 γιατρούς, δυο εκ των οποίων με απόσπαση από το Νοσοκομείο Πύργου, η οποία λήγει στα τέλη Μαϊου, με αποτέλεσμα να απειλείται άμεσα η συνέχιση της λειτουργίας της,

Επειδή η πρόσφατη παραίτηση του Διοικητή του Νοσοκομείου Καλαμάτας «για προσωπικούς λόγους» συνδέεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Μεσσηνιακού Τύπου, με τα σοβαρά προβλήματα λειτουργίας των περισσότερων κλινικών του Νοσοκομείου αλλά και της ίδιας της ΜΕΘ, αφού υπάρχουν πληροφορίες ότι δεν θα ανανεωθεί η απόσπαση των 2 εντατικολόγων ιατρών από τον Πύργο,

Επειδή, τέλος, δεν αρκεί να εγκαινιάζονται νέες μονάδες και κέντρα στο Νοσοκομείο, αλλά πρέπει να διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις της συνεχούς και ομαλής λειτουργίας τους, όπως και της γενικότερης λειτουργίας του Νοσοκομείου για την κάλυψη των αναγκών των συμπολιτών μας και όχι να επιλέγονται εμβαλωματικές λύσεις, με αποτέλεσμα να… νοσεί από κάθε άποψη το ίδιο το Νοσοκομείο Καλαμάτας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    •  Σε ποιο βαθμό καλύφθηκαν οι εγκριθείσες από το ΑΣΕΠ προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού στο Νοσοκομείο Καλαμάτας, σύμφωνα με την από 29-1-2007 Απάντησή του στην αντίστοιχη Ερώτησή μου στη Βουλή και πότε αναμένεται να καλυφθούν και οι υπόλοιπες ελλείψεις;

    •  ‘Εχει εγκρίνει πρόσθετες πιστώσεις για την αναγκαία χρηματοδότηση του Νοσοκομείου Καλαμάτας κατά το έτος 2007, ώστε να καλυφθούν η μισθοδοσία του νέου προσωπικού, τα αναγκαία πρόσθετα κονδύλια για τη λειτουργία της ΜΕΘ και του Κέντρου Ψυχικής Υγείας, αλλά και οι επείγουσες ανάγκες αντικατάστασης πεπαλαιωμένων ασθενοφόρων και προμήθειας ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού;

    •  Πως θα διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία της ΜΕΘ ενόψει της λήξης της απόσπασης των 2 εντατικολόγων ιατρών στα τέλη του τρέχοντος μηνός;

    •  Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την υποστήριξη και την αναγκαία αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της ΜΕΘ και του Νοσοκομείου Καλαμάτας γενικότερα;

                                                                                                           Αθήνα, 10 Μαϊου 2007

                                                                                                       Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς