Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αυξήσεις στις πρόωρες συντάξεις των αγροτών.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/5/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 7778
Ημερ. Κατάθεσης: 0
9-05-07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ:

-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

-ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αυξήσεις στις πρόωρες συντάξεις των αγροτών.

Ο θεσμός της πρόωρης συνταξιοδότησης των αγροτών ήταν ένας καινοτόμος και πρωτοποριακός θεσμός που ξεκίνησε το 1983, με σκοπό αφ’ ενός να βελτιώσει τη ηλικιακή σύνθεση του αγροτικού πληθυσμού, αφ’ ετέρου να εμπεδώσει κλίμα ασφάλειας για τους αποχωρούντες αγρότες.

Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια οι συντάξεις αυτές έχουν σταματήσει να αυξάνονται παράλληλα με τις υπόλοιπες συντάξεις.

Επειδή από το 2000, που η πρόωρη αγροτική σύνταξη είχε ορισθεί στο ποσό των 366,83 ευρώ μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί καμία αύξηση,

Επειδή το θέμα αυτό είναι ιδιαίτερα σοβαρό, αφού συναρτάται με τις ανάγκες διαβίωσης των δικαιούχων αγροτών, οι οποίες έχουν σημαντικά αυξηθεί κατά το ίδιο διάστημα,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  • Για ποιους λόγους δεν αναπροσαρμόσθηκαν οι πρόωρες συντάξεις των αγροτών μέχρι σήμερα;

  • Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν ώστε να αυξηθούν οι εν λόγω συντάξεις, τουλάχιστον κατά ποσοστό ανάλογο της αύξησης του κόστους διαβίωσης και πότε προτίθενται να προχωρήσουν στις αντίστοιχες αναγκαίες αυξήσεις;

                                                                                                                Αθήνα, 9 Μαϊου 2007

                                                                                                           Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς