Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αποκατάσταση ζημιών στο μετόχι της Μονής Μεγίστης Λαύρας στη Μικρομάνη.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 4/5/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 7581
Ημερ. Κατάθεσης: 04-05-07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΘΕΜΑ: Αποκατάσταση ζημιών στο μετόχι της Μονής Μεγίστης Λαύρας στη Μικρομάνη.

Το μετόχι της Μονής Μεγίστης Λαύρας στη Μικρομάνη, ένα από τα πιο αξιόλογα μνημεία του Νομού Μεσσηνίας, έχει ουσιαστικά εγκαταλειφθεί και κινδυνεύει άμεσα με κατάρρευση.

Παρ’ ότι πρόκειται για κτίσμα ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας, δεν έχει υπάρξει ενδιαφέρον για τη συντήρηση και την αναγκαία αποκατάστασή του.

Επειδή με παλαιότερη Αναφορά μου στη Βουλή (ΠΑΒ2302/6-10-2004), είχα θέσει το θέμα στον τότε Υπουργό Πολιτισμού, στη δε με από 26-10-2004 απάντησή του δεν υπήρξε, δυστυχώς, καμιά δέσμευση για την κάλυψη των αναγκαίων παρεμβάσεων και εργασιών από κονδύλια του Υπουργείου Πολιτισμού,

Επειδή στον περιβάλλοντα χώρο του μετοχιού κατασκευάστηκαν μεν ξενώνες και νέος μαντρότοιχος, με έγκριση της σχετικής μελέτης από την αρμόδια τοπική Εφορία, χωρίς όμως να υπάρξει καμία παρέμβαση για την αποκατάσταση των λοιπών κτισμάτων και για την αναστήλωση του ιερού ναού,

Επειδή ακόμα και σήμερα η εικόνα εγκατάλειψης που παρουσιάζει το μετόχι δημιουργεί εύλογη αγανάκτηση στους κατοίκους της περιοχής για την αδιαφορία των αρμόδιων αρχών απέναντι σε ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Νομού Μεσσηνίας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Τι συνέχεια δόθηκε στην αυτοψία της 2-9-2004 στη Μονή, για την αποκατάσταση των ζημιών που είχαν τότε διαπιστωθεί;

    • Προτίθεται να χρηματοδοτήσει τις αναγκαίες μελέτες και τις εργασίες αποκατάστασης αυτού του αξιόλογου και ιδιαίτερης ιστορικής αξίας μνημείου;

                                                                                                  Αθήνα 4 Μαϊου 2007

                                                                                                            Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς