Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/4/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 7362/572
Ημερομηνία Κατάθεσης: 26.04.07

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο

1. Η αναποτελεσματικότητα της Κυβέρνησης της Ν.Δ. στην άσκηση της φορολογικής πολιτικής είναι πλέον εμφανής και έχει οδηγήσει στην έξαρση της φοροδιαφυγής και στην κατάρρευση των δημοσίων εσόδων.

Μπροστά στην κατάσταση αυτή, η Κυβέρνηση της Ν.Δ. 'ρίχνει τα βάρη' στους μικρομεσαίους, ενώ την ίδια ώρα αφήνει στο απυρόβλητο τις μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι χαρακτηριστική:

- η μεγάλη πτώση των εσόδων το πρώτο δίμηνο του 2007 από τους φορολογικούς ελέγχους στις μεγάλες επιχειρήσεις,

- η περίπτωση της χαριστικής και καταχρηστικής ρύθμισης της Giary Group ΑΕ, με την οποία παρέχεται κρατική εγγύηση για τα χρέη της χωρίς να τη δικαιούται.

2. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, στις λίστες με τους ληξιπρόθεσμους οφειλέτες του Δημοσίου έχουν καταχωρισθεί περισσότερα από 600.000 φυσικά και νομικά πρόσωπα με χρέη, από τα οποία θεωρούνται εισπράξιμα περίπου 8,5 δισ. ευρώ.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

    •  Πόσοι (αριθμός) οφειλέτες του Δημοσίου έχουν καταχωρηθεί με ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο;

    •  Πόσοι από αυτούς είναι Φυσικά και πόσοι Νομικά Πρόσωπα;

    •  Ποιο το ύψος των ληξιπρόθεσμων χρεών και πως κατανέμεται ανά κατηγορία στα Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα;

    •  Πως κατανέμονται τα ληξιπρόθεσμα χρέη των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων με βάση την κατηγορία Βιβλίων στην οποία ανήκουν;

    •  Ποιες ενέργειες έχουν γίνει για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων αυτών χρεών και ποια συγκεκριμένα μέτρα έχουν εφαρμοσθεί ή θα εφαρμοσθούν;

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ:

αναλυτικά στοιχεία και πίνακες που αφορούν τις παραπάνω περιπτώσεις

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Μακρυπίδης Ανδρέας

Κουσελάς Δημήτρης

Φωτιάδης Απόστολος

Βρεττός Ντίνος

Γείτονας Κώστας

Σπηλιόπουλος Κώστας

Γεωργακόπουλος Δημήτρης

Κολιοπάνος Θεόδωρος

Ματζαπετάκης Στέλιος

Φλωρίδης Γιώργος

Παπανδρέου Βάσω