Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Λήξη συμβάσεων εργαζομένων του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/4/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 7304

Ημερομηνία Κατάθεσης: 26.04.07

 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

 

Προς την Υπουργό: Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, κα Μαριέττα Κουτσίκου Γιαννάκου.

 

Θέμα: Λήξη συμβάσεων εργαζομένων του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου.

 

Κυρία Υπουργέ,

 

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου φέτος συμπληρώνει έξι χρόνια λειτουργίας. Σε αυτά τα χρόνια, όπως θα γνωρίζετε, σημείωσε εντυπωσιακή ανάπτυξη και σημαντική αύξηση των Τμημάτων του. Συγκεκριμένα, από την αρχή της λειτουργίας του ιδρύθηκαν έξι (6) Πανεπιστημιακές Σχολές που περιλαμβάνουν εννέα (9) Τμήματα, ενώ από την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά θα λειτουργήσει ακόμα ένα (1). Επίσης, από το ακαδημαϊκό έτος 2005-06 ξεκίνησε κι ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η διοικητική και τεχνική υποστήριξη των παραπάνω Σχολών δημιούργησε την ανάγκη σύστασης συγκεκριμένων υπηρεσιακών μονάδων (Γραμματείες Τμημάτων, Διοικητικές Υπηρεσίες, Οικονομικές Υπηρεσίες, Κέντρο Πληροφορικής, Γραφείο Διασύνδεσης, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας κ.α.)

 

Αυτή, όμως, η δημιουργική και εποικοδομητική πορεία του Πανεπιστημίου κινδυνεύει να διακοπεί, καθώς σήμερα αντιμετωπίζει μία ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση, εξαιτίας της λήξης των συμβάσεων του μεγαλύτερου ποσοστού των εργαζομένων του, λόγω έλλειψης χρηματοδότησης από τα έργα ΕΠΕΑΕΚ από τα οποία εξασφαλίζονται και οι πιστώσεις, που επιτρέπουν την απασχόληση του προσωπικού. Συγκεκριμένα, από τους συνολικά 94 διοικητικούς και τεχνικούς υπαλλήλους του Πανεπιστημίου, οι 78, που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, υπηρετούν με σύμβαση έργου, η οποία λήγει στις 31/8/2007.

 

Με δεδομένο ότι το Πανεπιστήμιο δε μπορεί να λειτουργήσει με 16 μόνο υπαλλήλους, η λύση στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί δεν αφορά μόνο στους συμβασιούχους, αλλά συνολικά στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.

 

Ερωτάται η κα Υπουργός:

 

Τι προτίθεται να πράξει για να αντιμετωπιστεί έγκαιρα το κρίσιμο ζήτημα του προσωπικού του Πανεπιστημίου, προκειμένου να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία του; Προτίθεται να συρρικνώσει το Διοικητικό και Τεχνικό προσωπικό του Πανεπιστημίου, ή να διασφαλίσει την παρουσία των υπαλλήλων του;

 

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

 

Μανιάτης Ιωάννης

 

Κουσελάς Δημήτρης

 

Ρέππας Δημήτρης

 

Μανωλάκης Άγγελος

 

Χωρέμης Αναστάσιος

 

Γρηγοράκος Λεωνίδας

 

Κατσιλιέρης Πέτρος