Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Μέτρα περικοπής δαπανών για τη μείωση του ελλείμματος
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/4/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 7332/569
Ημερομηνία Κατάθεσης: 26.04.07

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ
ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Μέτρα περικοπής δαπανών για τη μείωση του ελλείμματος

Η αποτυχία της οικονομικής πολιτικής της Κυβέρνησης της Ν.Δ. επιβεβαιώνεται καθημερινά.

Σε πρόσφατες δηλώσεις του ο Υπουργός Οικονομίας & Οικονομικών ανάφερε την περικοπή 430 εκ. ευρώ από τις δαπάνες του Προϋπολογισμού - 4 μόλις μήνες μετά την ψήφισή του- προκειμένου να 'διασφαλισθεί' η έξοδος από την επιτήρηση, στην οποία η ίδια η Κυβέρνηση της Ν.Δ. μας έβαλε, με τις γνωστές αρνητικές συνέπειες σε βάρος των ελλήνων πολιτών.

Η περικοπή αυτή σημαίνει περαιτέρω 'επιβάρυνση' για τους πολίτες, με περικοπές σε κοινωνικές δαπάνες (παιδεία, πρόνοια, κλπ.) και στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Επειδή ο Υπουργός Οικονομίας & Οικονομικών απέφυγε να διευκρινίσει τόσο τον λόγο της έκτακτης αυτής περικοπής των 430 εκ. ευρώ από τον Προϋπολογισμό του 2007, όσο και το ποιες συγκεκριμένα δαπάνες θα περικοπούν,

ΕΡΩΤΑΤΑΙ:

·         Ποιοι οι λόγοι που οδήγησαν στην έκτακτη αυτή περικοπή των 430 εκ. ευρώ από τον Προϋπολογισμό του 2007 τέσσερις (4) μόλις μήνες μετά την ψήφισή του;

·         Ποιες συγκεκριμένα δαπάνες θα περικοπούν;

·         Σε ποιες κατηγορίες του Προϋπολογισμού ανήκουν, σε ποιον κωδικό και τι ποσό αφορούν αναλυτικά κατά κατηγορία;

·         Ποιο το χρονοδιάγραμμα των περικοπών;

Ζητείται να κατατεθούν:

στοιχεία αναλυτικά που αφορούν τις παραπάνω περιπτώσεις

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
Μακρυπίδης Ανδρέας
Κουσελάς Δημήτρης
Φωτιάδης Απόστολος
Βρεττός Ντίνος
Γείτονας Κώστας
Σπηλιόπουλος Κώστας

Γεωργακόπουλος Δημήτρης

Κολιοπάνος Θεόδωρος
Ματζαπετάκης Στέλιος
Φλωρίδης Γιώργος
Παπανδρέου Βάσω