Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ανεξέλεγκτες καταστάσεις στην εποπτεία αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η συνειδητή απαξίωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων επιβαρύνουν τον πολίτη - χρήστη
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 22/10/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Επερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :26

Ημερομηνία Κατάθεσης :22.10.2008
 
ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ
 
Θέμα: «Ανεξέλεγκτες καταστάσεις στην εποπτεία αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και η συνειδητή απαξίωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων επιβαρύνουν τον πολίτη - χρήστη»
 
Κύριε Υπουργέ,
 
1. Tην 30/9/08, ο συνάδελφός σας Υφυπουργός Ανάπτυξης, κος Γ. Βλάχος, κάλεσε στο γραφείο του τους εκπροσώπους όλων των εταιριών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και αφού τους παρουσίασε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές, τους δήλωσε μεταξύ άλλων ότι «... η αγορά τηλεπικοινωνιών παρουσιάζει πολλά προβλήματα... Η κατάσταση δεν μπορεί να γίνει ανεκτή ...είμαστε αποφασισμένοι να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο στο τομέα παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών... η επόμενη παρέμβαση μας θα είναι επώδυνη για τις εταιρίες που συνεχίζουν να μη καταλαβαίνουν...»
 
2. Με το με αριθμό 886/11-7-2008 έγγραφό τους 26 Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ σας επεσήμαιναν την άναρχη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην Ελληνική αγορά ηλεκτρονικών επικοινωνιών και σας έθεταν ερωτήματα σχετικά με το ρόλο της ρυθμιστικής αρχής που εποπτεύει τη συγκεκριμένη αγορά.
 
3. Με το με αριθμό Β-2363/5-8-2008 έγγραφό σας «απαντήσατε» διεκπερεωτικά στην παραπάνω ερώτηση των 26 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ.
 
Κατά αρχάς, κε Υπουργέ, θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι η απάντησή σας ήταν προσβλητική για τους ερωτώντες βουλευτές καθώς και για το θεσμό του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Πρόκειται για μια επιστολή που μας διαβιβάζει τη γνώμη του προέδρου της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων , που εσείς διορίσατε. Βέβαια, στις σημερινές συνθήκες, και με τον τρόπο που διαχειρίζεται την κυβέρνηση η ΝΔ, μπορεί κανείς να θεωρήσει το γεγονός ως ένα θετικό βήμα, αφού σε παλαιότερη επιστολή του ο ίδιος αυτός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι οι βουλευτές δεν έχουν δικαίωμα ελέγχου των ενεργειών της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών Ταχυδρομείων, με το αιτιολογικό ότι με αυτόν το τρόπο θίγεται η ανεξαρτησία της!!!
 
Το κείμενο λοιπόν της «απάντησής» σας κινείται στα πλαίσια της αρχής «άλλα λόγια να αγαπιόμαστε». Ειδικότερα η ερώτησή μας έθετε τα παρακάτω θέματα:
 
1. Στα πλαίσια του εποπτικού της ρόλου στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν.3431/2006, άρθρο 6, παρ4.1), πόσους ελέγχους έχει ενεργήσει η ΕΕΤΤ τα τελευταία δύο έτη, ποια τα αποτελέσματα αυτών των ελέγχων και πώς κατανέμονται γεωγραφικά οι έλεγχοι αυτοί στην επικράτεια;
 
Το ερώτημα δεν απαντάται. Αντί αυτού το κείμενο που παρατίθεται υποστηρίζει ότι η διαδικασία της απελευθέρωσης της αγοράς, που έγινε την 1.1.2001, ήταν μια δύσκολη διαδικασία και «ήταν αναμενόμενο να υπάρξουν προβλήματα» (σελίδα 2 παρ.2). Εμμέσως, δηλαδή, η απάντηση δέχεται ότι παρόλο που υπάρχουν προβλήματα δεν έχουν γίνει έλεγχοι, όμως αντί αυτών έχει δημιουργηθεί θεσμικό πλαίσιο!!! και περιγράφονται οι αρμοδιότητες των ελεγκτών όταν θα αποφασίσουν να πραγματοποιήσουν ελέγχους!!!
 
2. Πόσοι υπάλληλοι στελεχώνουν το αρμόδιο τμήμα εποπτείας και ελέγχου της αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών της ΕΕΤΤ και ποια η δραστηριότητα του τμήματος τα τελευταία δύο έτη;
 
Το ερώτημα απαντάται μόνο σε ότι αφορά τον αριθμό των στελεχών χωρίς να αναφέρεται στην δραστηριότητα του τμήματος.
 
Ποιος ο ελάχιστος, ο μέγιστος και μέσος χρόνος διερεύνησης και επιβολής κυρώσεων στις καταγγελίες των καταναλωτών από την ΕΕΤΤ;
 
Καμιά απάντηση.
 
3. Να κατατεθεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός για το 2008 του παραπάνω τμήματος.
 
Καμιά απάντηση.
 
4. Πώς δικαιολογείται ο πρόσφατος διορισμός (Ιούνιος 2008) του διευθυντή Πληροφορικής του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας ως μέλους της ολομέλειας της ΕΕΤΤ, όταν ο Ν3371/2005, άρθρο 72, παρ. 1, υπαγορεύει ότι ο ΥΜΕ διορίζει στις θέσεις αυτές πρόσωπα εγνωσμένου κύρους, ευρείας κοινωνικής αποδοχής, που διακρίνονται για την επιστημονική σας κατάρτιση;
 
Καμιά απάντηση. Βέβαια γιατί να απολογηθεί ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ για τις δικές σας ενέργειες;
 
5. Να κατατεθεί η έκθεση πεπραγμένων του 2007 που προβλέπει ο Ν3431/06, άρθρο 6, παρ.2.
 
Το έγγραφο κατατέθηκε.
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Επειδή τα φαινόμενα που παρατηρούνται στην αγορά τηλεπικοινωνιών καθορίζονται, σε σημαντικό βαθμό, από τη δομή της αγοράς. Δομή που χαρακτηρίζεται σήμερα, ειδικά στην αγορά των σταθερών υπηρεσιών από την δραστηριοποίηση πολλών μικρών παρόχων, οι οποίοι μάλιστα μήνα το μήνα ανακοινώνουν αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα και πολλοί από αυτούς κλείνουν. Μετά τη σκανδαλώδη επιχείρηση «αλλαγής» του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στο μεγαλύτερο πάροχο, μπορεί η Κυβέρνηση κι εσείς προσωπικά να εξηγήσετε στον Έλληνα χρήστη - καταναλωτή, σε ποιο επιχειρησιακό μοντέλο οδηγείτε την ελληνική αγορά και πως βοηθούν σε αυτό οι αποφάσεις της ΕΕΤΤ;
 
Επειδή από όλα τα παραπάνω διαπιστώνεται στάση συνειδητής παραίτησης του ΥΜΕ από το ρόλο του και τις ευθύνες του στην αγορά των ηλεκτρονικών επικοινωνιών που επιβαρύνουν τον πολίτη και τον ανταγωνισμό.
 
Επερωτάται ο κος Υπουργός:
 
Για τις αποδεδειγμένες ευθύνες – που επιβεβαιώνονται πλέον και από δήλωση άλλου υπουργού της Κυβέρνησης - για την ανεξέλεγκτη κατάσταση στην εποπτεία αγοράς ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τις επιπτώσεις στον πολίτη καταναλωτή.
 
Για τους λόγους που απαξιώνει την ΕΕΤΤ και για τις ευθύνες μετάλλαξής της σε όχημα τακτοποιήσεων κομματικών υποχρεώσεων.
 
Για τις πολύπλευρες ευθύνες της Κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου που απορρέουν από την εκρηκτική αύξηση των παραπόνων και καταγγελιών των Ελλήνων καταναλωτών που αφορούν τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.
 
Για το μεγάλο ποσοστό των αποφάσεων προστίμων της ΕΕΤΤ που ακυρώνονται από τη δικαιοσύνη, γεγονός που πλήττει την αξιοπιστία του ρυθμιστή στην Ελλάδα.
 
Για τις ευθύνες του Υπουργού για τη σύνθεση και λειτουργία της ΕΕΤΤ, στοιχείο που πλήττει το κύρος του ρυθμιστή στην Ελλάδα.
 
Για τις ευθύνες άμεσες ή έμμεσες στήριξης ενός επιχειρησιακού μοντέλου στην ελληνική αγορά των τηλεπικοινωνιών που υπονομεύει την παροχή σύγχρονων υπηρεσιών στον καταναλωτή.
 
Για τους λόγους που αρνηθήκατε να απαντήσετε στα ερωτήματα της αναπάντητης ερώτησής μας με αριθμό 886/11-7-2008;
 
ΟΙ ΕΠΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
 
ΤΣΙΟΚΑΣ ΧΑΡΗΣ
 
ΣΚΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ
 
ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΝΙΑ
 
ΑΡΓΥΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
 
ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 
ΒΕΡΡΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
 
ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
 
ΖΩΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 
ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ
 
ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 
ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ
 
ΚΑΤΡΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 
ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ
 
ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΗΛΙΑΣ
 
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
 
ΜΑΝΤΑΤΖΗ ΤΣΕΤΙΝ
 
ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΕΚΤΟΡΑΣ
 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
 
ΠΕΡΛΕΠΕ – ΣΗΦΟΥΝΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
 
ΡΑΠΤΗ ΣΥΛΒΑΝΑ
 
ΡΟΒΛΙΑΣ ΝΤΙΝΟΣ
 
ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
 
ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ
 
ΤΙΜΟΣΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
 
ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 
ΧΑΪΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
 
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ
 
ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
 
ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
 
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ