Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Διακοπή κυκλοφορίας αμαξοστοιχιών 1352 και 1353.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/4/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας

Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα

Αρ. πρωτ. βουλής:2665

Ημερ. κατάθεσης: 23-04-2007

 
ΑΝΑΦΟΡΑ
 

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 

Θέμα: Διακοπή κυκλοφορίας αμαξοστοιχιών 1352 και 1353.

 

Σας διαβιβάζω το με αρ. πρωτ. 376/17-4-2007 έγγραφο του Συλλόγου Φίλων του Σιδηροδρόμου Μεσσηνίας, το οποίο αναφέρεται στη διακοπή των δρομολογίων των αμαξοστοιχιών 1353 Καλαμάτας-Πατρών και 1352 Πύργου-Καλαμάτας για τεχνικούς λόγους.

 

Παρακαλώ να εξετάσετε τους προβληματισμούς και τα αιτήματα που εκτίθενται στο συνημμένο με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή, διότι το συγκεκριμένο ζεύγος αμαξοστοιχιών εξυπηρετεί σημαντικές ανάγκες μετακίνησης στο Νομό Μεσσηνίας και η διακοπή της κυκλοφορίας του δημιουργεί σοβαρά κενά, ακυρώνοντας στην πράξη τη σημαντική προαστιακή λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου στη Μεσσηνία. Η αποκατάσταση των τεχνικών προβλημάτων και η επανακυκλοφορία των συγκεκριμένων αμαξοστοιχιών απαιτείται το ταχύτερο.

 

                                            Αθήνα, 23 Απριλίου 2007

 

                                               Ο βουλευτής

 

                                                     Δημήτρης Κουσελάς