Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Καταχρηστικοί Όροι συναλλαγών στις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/10/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :8715

Ημερομηνία Κατάθεσης :23.10.2008
 
ΕΡΩΤΗΣΗ
 
ΘΕΜΑ: «Καταχρηστικοί Όροι συναλλαγών στις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης ».
 
Κύριε Υπουργέ,
 
Πολλά προβλήματα νομιμότητας αντιμετωπίζουν αρκετά προϊόντα καταναλωτικής πίστης που προσφέρουν οι εγχώριες τράπεζες.
 
Δεν είναι λίγοι οι πολίτες που διαμαρτύρονται έντονα για την κατ’ επανάληψη χρήση παράνομων και καταχρηστικών όρων , οι οποίοι περιλαμβάνονται στις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης, παρά την εξώδικη διαμαρτυρία την οποία απηύθυνε προς όλες τις Ελληνικές Τράπεζες το Ελληνικό Ινστιτούτο Χρηματοπιστωτικών Ερευνών.
 
Κάτω από το πέπλο πλήρους συναλλακτικής αδιαφάνειας και παραβλέποντας πολλές φορές τις υπάρχουσες δικαστικές αποφάσεις, τα διάφορα πιστωτικά ιδρύματα δε διαγράφουν τους επίμαχους όρους από τις συμβάσεις τους ,με αποτέλεσμα οι πελάτες να χρεώνονται με παράνομα ποσά για : α).Τόκους με παράνομα επιτόκια που υπερβαίνουν τα δικαιοπρακτικά, β).Ανατοκισμούς τόκων, φόρων και εξόδων, γ).Εισφορά του ν.128/75& δ).Εκτοκισμούς με χρονική βάση ημερολογιακού έτους 360 αντί 365 ημερών .
 
Επειδή, λοιπόν, λόγω και της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης, οι καταναλωτές τέτοιων τραπεζικών προϊόντων δεινοπαθούν ,καθόσον, λόγω του δυσβάσταχτου οικονομικού βάρους το οποίο μετακυλίεται σ’ αυτούς, βρίσκονται αντιμέτωποι πολλές φορές με τα μεγάλα τραπεζικά συμφέροντα.
 
Επειδή, λοιπόν , η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο, με τις τράπεζες να συνεχίζουν να παρανομούν, περιλαμβάνοντας καταχρηστικούς όρους στις συμβάσεις τους, παρά τις συνεχείς καταγγελίες των πελατών τους.
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός :
 
Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί έτσι ώστε να σταματήσει η αθέμιτη πρακτική των ελληνικών τραπεζών, η οποία βλάπτει και τους καταναλωτές αλλά και την ελληνική οικονομία γενικότερα ;
 
Αθήνα, 23.10.2008
 
Οι Ερωτώντες Βουλευτές
 
ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
 
ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 
ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 
ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ