Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Εφαρμογή Κοινοτικού Κανονισμού 2012/06 για τις νέες φυτεύσεις ελαιοδέντρων.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5/4/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 6671
Ημερ. Κατάθεσης: 0
5-04-07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή Κοινοτικού Κανονισμού 2012/06 για τις νέες φυτεύσεις ελαιοδέντρων.

Στις 19 Δεκεμβρίου 2006 ψηφίστηκε ο Κανονισμός 2012/2006, ο οποίος τροποποιεί τον βασικό κανονισμό της νέας ΚΑΠ 1782/03 και μεταξύ άλλων προβλέπει την ένταξη στο καθεστώς της ενιαίας ενίσχυσης των ελαιοδέντρων που φυτεύτηκαν μετά τον Μάιο του 1998.

Στην Ιταλία έχει ήδη αρχίσει από τον Ιανουάριο η νομιμοποίηση των νέων φυτεύσεων.

Επειδή στο Νομό Μεσσηνίας έχουμε πολλούς και ιδιαίτερα νέους αγρότες που έκαναν φυτεύσεις ελαιώνων μετά την 1-5-1998,

Επειδή η εφαρμογή του νέου Κανονισμού πρέπει να γίνει πριν τη διανομή του εθνικού αποθέματος,

Επειδή οι παραγωγοί που επενδύουν στον ελαιοκομικό τομέα στη Μεσσηνία αντικαθιστώντας εκτάσεις σταφιδαμπέλων κ.λ.π. αναμένουν την εφαρμογή του Κοινοτικού Κανονισμού 2012/06, ώστε να μη χαθούν χρήματα που δικαιούνται οι ίδιοι και ο Νομός μας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

    • Πότε και με ποιο τρόπο θα εφαρμοστεί ο νέος Κανονισμός 2012/06 για τις νέες φυτεύσεις ελαιοδέντρων στη χώρα μας και ειδικότερα στον Νομό Μεσσηνίας;

                                                                                                      Αθήνα 5 Απριλίου 2007

 

                                                                                                         Ο βουλευτής

                                                                                                             Δημήτρης Κουσελάς