Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αποτελέσματα Ελεγκτικού Έργου πρώτων μηνών 2007
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2/4/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα.
Αρ. πρωτ. Βουλής: 6563
Ημερ. Κατάθεσης: 02-04-0
7

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Κόστος ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης.

Ο αγροτικός κόσμος της χώρας μας βρίσκεται σε απόγνωση, αφού για δεύτερη χρονιά καλείται να πληρώσει το «χαράτσι» για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων της ενιαίας ενίσχυσης.

Μάλιστα, πολλοί παραγωγοί δεν έχουν πληρωθεί για την προηγούμενη χρονιά, επομένως δεν έχουν οριστικά δικαιώματα για να ενεργοποιήσουν.

Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί θεωρείται χαώδης και οι παραγωγοί της Μεσσηνίας έχουν δικαίως αγανακτήσει και ετοιμάζουν κινητοποιήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, είναι απαράδεκτο να μετακυλίεται στους αγρότες το κόστος ενεργοποίησης των δικαιωμάτων τους. Το κόστος αυτό πρέπει να επιβαρύνει το Δημόσιο, όπως γίνεται στη γειτονική μας Ιταλία και στα λοιπά κράτη της Ε.Ε, όπου οι παραγωγοί δεν πληρώνουν ούτε ένα ευρώ για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους.

Επειδή το κόστος ενεργοποίησης συνοδεύεται από τις χαμηλές τιμές των προϊόντων και από τη σημαντική μείωση του εισοδήματος των παραγωγών,

Επειδή το σύνολο των παρακρατήσεων ξεπερνά το 20% του συνολικού ποσού της ενιαίας ενίσχυσης που δικαιούται ο κάθε παραγωγός,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

  • Γιατί το Δημόσιο δεν αναλαμβάνει το κόστος ενεργοποίησης των δικαιωμάτων ;

  • Για ποιο λόγο δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία που εφαρμόζουν τα άλλα κράτη-μέλη, αλλά πρωτοτυπεί η Ελληνική Κυβέρνηση, επιβάλλοντας χαράτσι στους αγρότες;

  • Κατά πόσον θα έχει μοιρασθεί το εθνικό απόθεμα και θα έχουν ρυθμιστεί όλες οι εκκρεμότητες (μεταβολές, κληρονομιές, αγοραπωλησίες κ.λ.π) προκειμένου να έχουν οριστικά δικαιώματα μέχρι τις 15 Μαϊου (καταληκτική ημερομηνία ενεργοποίησης) όλοι οι παραγωγοί της Μεσσηνίας;

                                                                                                          Αθήνα 2 Απριλίου 2007

    Ο βουλευτής

    Δημήτρης Κουσελάς