Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αποτελέσματα Ελεγκτικού Έργου πρώτων μηνών 2007
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/3/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 6427/493
Ημερομηνία Κατάθεσης: 30.03.07


ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποτελέσματα Ελεγκτικού Έργου πρώτων μηνών 2007

"Γράμμα με κενό περιεχόμενο" αποδεικνύονται για άλλη μία φορά οι αναφορές της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών για αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Οι ....περισσότεροι και πιο αποτελεσματικοί φορολογικοί έλεγχοι...., στους οποίους αρέσκεται να αναφέρεται το τελευταίο διάστημα ο Υπουργός Οικονομίας & Οικονομικών, παραμένουν μόνο αναφορές, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του ελεγκτικού έργου για τους πρώτους μήνες του 2007 (Δ.Ε.Κ., Π.Ε.Κ., ΦΑΕ).

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μήνα Φεβρουάριο 2007 οι υποθέσεις που ελέγχθηκαν από τις ελεγκτικές υπηρεσίες των Δ.Ε.Κ., Π.Ε.Κ., ΦΑΕ (σύνολο) είναι μειωμένες κατά 10% περίπου σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2006, γεγονός που συνεπάγεται μειωμένα έσοδα από τους ελέγχους αυτούς που γίνονται σε μεγάλες ανώνυμες εταιρείες

"Άνθρακες ο θησαυρός" δηλαδή των αναφορών της ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών αφού και ο αριθμός των ελέγχων έχει μειωθεί και τα έσοδα από τους ελέγχους έχουν συρρικνωθεί, με συνέπεια την έξαρση της φοροδιαφυγής.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ Ο κ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ:

    • Πόσες υποθέσεις ελέγχθηκαν το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2007 από τα Δ.Ε.Κ., ποια τα βεβαιωμένα ποσά και ποια η μεταβολή σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2006;

    • Πόσες υποθέσεις ελέγχθηκαν το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2007 από τα Π.Ε.Κ., ποια τα βεβαιωμένα ποσά και ποια η μεταβολή σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2006;

    • Πόσες υποθέσεις ελέγχθηκαν το δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2007 από τις ΦΑΕ (ΦΑΕΕ Αθηνών, ΦΑΒΕ Αθηνών, ΦΑΕ Πειραιά, ΦΑΕ Θεσ/νικης), ποια τα βεβαιωμένα ποσά και ποια η μεταβολή σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2006;

    • Που οφείλεται η συρρίκνωση του ελεγκτικού έργου τους πρώτους μήνες του 2007, με αποτέλεσμα τη μείωση των αντίστοιχων εσόδων και την έξαρση της φοροδιαφυγής;

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ:

Τα στοιχεία που αφορούν τις παραπάνω περιπτώσεις.

ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

Ανδρέας Μακρυπίδης

Δημήτρης Γεωργακόπουλος

Κώστας Γείτονας

Χρίστος Βερελής

Κώστας Σπηλιόπουλος

Δημήτρης Κουσελάς