Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Μελέτη αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/3/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας

Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα

Αρ. πρωτ. Βουλής:6408

Ημ. Κατάθεσης: 30-03-2007

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

 

ΘΕΜΑ: Μελέτη αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

 

Στα πλαίσια εφαρμογής της νέας Κ.Α.Π και προκειμένου να προσαρμοστεί η ελληνική γεωργία στα νέα δεδομένα, ανατέθηκαν 13 μελέτες για τις  αντίστοιχες Περιφέρειες της χώρας μας.

 

Παρότι ο κοινοτικός κανονισμός 1782/03 ψηφίσθηκε τον Ιούνιο του 2003 επί ελληνικής Προεδρίας και ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 2004   με την προσθήκη των μεσογειακών προϊόντων (λάδι, καπνός, βαμβάκι), ακόμα στη χώρα μας περιμένουμε τις μελέτες αναδιάρθρωσης των    καλλιεργειών.

 

Επειδή οι μελέτες θα δώσουν τις κατευθύνσεις για το είδος των καλλιεργειών κατά περιφέρεια,

 

Επειδή ζούμε την παγκοσμιοποίηση της αγοράς και τον έντονο ανταγωνισμό,

 

Επειδή επιβάλλεται άμεσα η προσαρμογή της γεωργίας μας στα νέα δεδομένα για μια βιώσιμη και ανταγωνιστική γεωργία,

 

 

Επειδή υπήρχε δέσμευση να παραδοθούν οι μελέτες το α’ εξάμηνο του 2006,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

 

Με ποιες διαδικασίες και ποια κριτήρια ανατέθηκαν αυτές οι μελέτες;

 

 

Γιατί, ενώ παρήλθαν οι προθεσμίες παράδοσης, δεν έχουν ακόμη παραδοθεί οι μελέτες;

 

 

Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθούν και να παραδοθούν;

 

                                                                                                         Αθήνα, 29 Μαρτίου 2007

 

      Ο βουλευτής

 

      Δημήτρης Κουσελάς