Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, χαρίζει εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρώ σε «ημέτερους» τραπεζίτες, προκαλώντας εν γνώσει του τεράστια ζημία στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο τελεί υπό την άμεση εποπτεία του Γενικού
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/3/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 6329/485
Ημερομηνία Κατάθεσης: 29.03.07

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΘΕΜΑ: «Η Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, χαρίζει εκατοντάδες εκατομμύρια Ευρώ σε «ημέτερους» τραπεζίτες, προκαλώντας εν γνώσει του τεράστια ζημία στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο τελεί υπό την άμεση εποπτεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους»

Παρά το γεγονός ότι με δύο διαδοχικές Ερωτήσεις και Αιτήσεις Κατάθεσης Εγγράφων μας (υπ αριθ. 9615/1379 από 6.4.2006 και 11735/1552 από 14.6.2006), είχε επισημανθεί εδώ και ένα χρόνο η σκανδαλώδης μεθόδευση ξεπουλήματος δανείων δημοσίων υπαλλήλων που είναι σχεδόν μηδενικού κινδύνου σε «ημετέρους» τραπεζίτες, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών προχώρησε στη χαριστική πράξη που ζημιώνει ευθέως τα συμφέροντα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ), προς όφελος της JP Morgan και της Εθνικής Τράπεζας, όπως αναδείχθηκε και στο σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας «ΤΑ ΝΕΑ», στο φύλλο της Τετάρτης 28 Μαρτίου 2006.

Στην ουσία, με αποφάσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, κέρδη εκατοντάδων εκατομμυρίων Ευρώ, προερχόμενα από το υστέρημα δημοσίων υπαλλήλων, τα οποία θα μπορούσαν να κατευθυνθούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με σκοπό για παράδειγμα τη χρηματοδότηση αναπτυξιακών προγραμμάτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεταφέρονται με λαθροχειρίες στα ταμεία δύο «εκλεκτών» τραπεζών!

Όπως είναι γνωστό, την άμεση εποπτεία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων έχει ο Υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Πέτρος Δούκας, ως πολιτικός προϊστάμενος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Πλήρως ενημερωμένος, βεβαίως, ήταν και ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης, δεδομένου ότι, ακόμη και αν - οι υφιστάμενοί του - του παρείχαν πλημμελή πληροφόρηση, είχε τη δυνατότητα, μέσω των δύο Ερωτήσεων που είχαμε καταθέσει στη Βουλή, να πληροφορηθεί όλες τις παραμέτρους της σκανδαλώδους, χαριστικής σύμβασης.

Αξίζει επίσης να αναφερθούν τα ακόλουθα στοιχεία, που αποτελούν σαφείς ενδείξεις ότι στο υπό την πολιτική εποπτεία του κ. Δούκα Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, δημιουργήθηκε ένας μηχανισμός αθέμιτης παραγωγής υπερκερδών για ορισμένες επίλεκτες τράπεζες, ελληνικές και ξένες:

Ο ίδιος ο κ. Δούκας έχει διατελέσει στο παρελθόν στέλεχος μεγάλης αμερικανικής τράπεζας και επιπλέον, κορυφαίας χρηματιστηριακής εταιρείας των Αθηνών. Μάλιστα, στην τράπεζα Citigroup, απασχολήθηκε σε σημαντικές θέσεις ευθύνης, όπως και ο Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας κ. Τάκης Αράπογλου.

Ο Γενικός Γραμματέας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους κ. Γιώργος Κουρής, διατηρεί στενούς δεσμούς με τον κ. Χάρη Αδαμόπουλο, κορυφαίο στέλεχος της JP Morgan, αρμόδιο για την ελληνική αγορά, όπως έχει επισημανθεί πολλές φορές τις τελευταίες ημέρες σε δημοσιεύματα του Τύπου, χωρίς να υπάρξει διάψευση εκ μέρους του κ. Κουρή.

Η JP Morgan υπήρξε «εκλεκτή» τράπεζα της Κυβέρνησης και μεγάλων κρατικών Οργανισμών, σε πολλές αμφισβητούμενες και καταγγελλόμενες ως σκανδαλώδεις, συμβάσεις, όπως αυτή για την έκδοση του κρυφού ομολόγου των 280 εκατ. Ευρώ, που ζημίωσε σοβαρά τέσσερα Ασφαλιστικά Ταμεία. Αλλά και η ιλιγγιώδης αποτίμηση της εταιρείας «ΓΕΡΜΑΝΟΣ», στο πλαίσιο της συμφωνίας εξαγοράς της από την «COSMOTE», «νομιμοποιήθηκε» με έκθεση της JP Morgan, που με τη σειρά της αποκόμισε και τεράστιες προμήθειες, από τη θέση του διοργανωτή του ομολογιακού δανείου, με το οποίο χρηματοδότησε ο ΟΤΕ την εξαγορά.

Στην περίπτωση τώρα της σκανδαλώδους σύμβασης για την τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων σχεδόν μηδενικού κινδύνου, που είχε στο χαρτοφυλάκιό του το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, η ομάδα των κ.κ. Δούκα-Κουρή-Αδαμόπουλου-Αράπογλου, υπό την κάλυψη του κ. Γιώργου Αλογοσκούφη, ακολούθησε την εξής μεθόδευση:

Χωρίς καμία απολύτως πειστική εξήγηση - δεδομένου ότι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είναι κερδοφόρος Οργανισμός και άνετα μπορεί να χρηματοδοτεί τις ανάγκες της λειτουργικής και επενδυτικής του δραστηριότητας χωρίς προσφυγή σε περίεργες χρηματοοικονομικές συναλλαγές - το ΤΠΔ εκχώρησε δάνεια ύψους 950 εκατ. Ευρώ, με μέσο επιτόκιο 5,40%, στην κοινοπραξία της Εθνικής Τράπεζας και της JP Morgan. Τονίζεται ότι αυτά τα δάνεια, τριακονταετούς διάρκειας, θα απέδιδαν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σίγουρα κέρδη άνω των 900 εκατ. Ευρώ μέχρι τη λήξη τους, δεδομένου ότι οι δόσεις παρακρατούνται από τους μισθούς των δανειοληπτών δημοσίων υπαλλήλων.

Οι δύο τράπεζες πλήρωσαν 950 εκατ. Ευρώ, δανειζόμενες με τα πολύ χαμηλότερα επιτόκια της διατραπεζικής αγοράς (ενδεικτικά: το Euribor -ευρωπαϊκό διατραπεζικό επιτόκιο - 6 μηνών, κυμαινόταν με χθεσινά στοιχεία οριακά πάνω από το 4%, ενώ για διάρκεια τριάντα ετών δεν υπερέβαινε το 4,20%).

Στη συνέχεια εξέδωσαν τίτλους προς πώληση σε θεσμικούς επενδυτές, με αποδόσεις πολύ χαμηλότερες από τις αποδόσεις των δανείων που τιτλοποιήθηκαν, οι οποίες με τα τρέχοντα δεδομένα των ευρωπαϊκών επιτοκίων κυμαίνονται μεταξύ 4,00% και 4,50%. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες JP Morgan και Εθνική, πληρώνουν σε κάθε περίπτωση στους κατόχους των τίτλων, αποδόσεις τουλάχιστον 1% χαμηλότερες από αυτές που εισπράττουν από τους δανειολήπτες δημοσίους υπαλλήλους.

Με βάση έγκυρους τραπεζικούς υπολογισμούς, μόνο από τη διαφορά αυτή των επιτοκίων το καθαρό κέρδος των δύο τραπεζών για τον πρώτο χρόνο υπερβαίνει τα 11 εκατ. Ευρώ. Μέχρι τη λήξη των τίτλων, οι διαφορές επιτοκίων θα αποδώσουν δεκάδες εκατομμύρια Ευρώ στις δύο τράπεζες, τα οποία αποτελούν το μεγάλο «δώρο» του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο οποίο βεβαίως θα πρέπει να προστεθούν και οι αρχικές προμήθειές τους για την αναδοχή της τιτλοποίησης.

Αποδεικνύεται, πλέον, περίτρανα ότι το ίδιο το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους - που εν γνώσει του προκάλεσε ζημιές εκατοντάδων εκατομμυρίων Ευρώ σε Ασφαλιστικά Ταμεία με εκδόσεις ομολόγων υψηλού κινδύνου - λειτουργεί εδώ και πολύ καιρό ως μηχανισμός μεταφοράς δημόσιων πόρων σε ταμεία ευνοούμενων τραπεζών, γεγονός για το οποίο η Αντιπολίτευση έγκαιρα έχει προειδοποιήσει, αποκαλύπτοντας τους σκανδαλώδεις όρους των συμβάσεων που αυτό μεθόδευσε.

Αποδεικνύεται, επίσης, ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ζημιώνει χωρίς καμία πειστική εξήγηση έναν Δημόσιο Πιστωτικό Οργανισμό με καίριο ρόλο στην Εθνική Οικονομία, με μόνο στόχο να «ξεπληρώσει γραμμάτια» σε τραπεζίτες με τους οποίους συνδέονται στενά τα κορυφαία στελέχη του.

Μετά τα παραπάνω, ερωτάστε:

  • Ποιο είναι το ποσό που αποκομίζουν ως κέρδος από τη διαφορά επιτοκίων οι δύο «ημέτερες» τράπεζες μέχρι τη λήξη των τίτλων που δημιουργήθηκαν με βάση δάνεια δημοσίων υπαλλήλων; Να κατατεθεί στη Βουλή έκθεση εμπειρογνωμόνων της Τράπεζας της Ελλάδος.

  • Γιατί δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ούτε μία ανακοίνωση για να αναγγείλει την διενέργεια της τιτλοποίησης, τους όρους της και όσα στοιχεία κρίνονται απαραίτητα για να αξιολογηθεί από την κοινή γνώμη μία τόσο σοβαρή πολιτική απόφαση; Μήπως το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, εκτός από τον όρο «ομόλογα φαντάσματα», θέλει να καθιερωθεί στην πολιτική ορολογία και ο όρος «τιτλοποιήσεις φαντάσματα»; Αυτή είναι η αντίληψη του υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για την πολιτική έννοια της διαφάνειας, που κατά τα άλλα υπερασπίζεται υποκριτικά;

  • Είναι στις προθέσεις του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών η παραπομπή στην δικαιοσύνη της προαναφερόμενης σύμβασης με τις δύο αναδόχους τράπεζες, για να διερευνηθεί αν προκύπτουν τυχόν ευθύνες στελεχών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, σε ό,τι αφορά τους σκανδαλώδεις όρους της σύμβασης;

  • Ποιο ποσό εισέπραξαν οι τράπεζες ως προμήθεια για τη διοργάνωση της σκανδαλώδους αυτής τιτλοποίησης;

  • Για ποιο λόγο οργάνωσε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και ενέκρινε ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, μία έκδοση τίτλων, που σε τίποτα δεν εξυπηρετεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων;

  • Έγινε ή όχι η τιτλοποίηση αυτή με μόνο - εμφανή τουλάχιστον - στόχο, την κάλυψη μέρους των ελλειμμάτων που δημιούργησε η «απογραφή», αφού η μέθοδος της δήμευσης των αποθεματικών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, επέτρεψε να εγγραφούν το 2006 στον κρατικό προϋπολογισμό έκτακτα έσοδα 290 εκατ. Ευρώ;

  • Έχει εγκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, την κάλυψη ελλειμμάτων με τέτοιες μεθοδεύσεις; Με τέτοια τεχνάσματα θα επιτύχει η Κυβέρνηση την έξοδο από την επιτήρηση;

  • Ήταν ή όχι ο κ. Δούκας υπάλληλος της ίδιας αμερικανικής τράπεζας στην οποία υπήρξε στέλεχος και ο κ. Αράπογλου; Συνδέεται, ή όχι, ο κ. Κουρής με φιλική σχέση με τον κ. Αδαμόπουλο από τις αρχές της δεκαετίας του 90; Πρόκειται πάλι για «σατανικές συμπτώσεις», χωρίς άλλη πολιτική σημασία; Γιατί μια τόσο μεγάλης αξίας σύμβαση παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών έγινε με απευθείας ανάθεση σε «ημετέρους»; Ήταν και αυτό «σατανική σύμπτωση»;

Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές

Ανδρέας Μακρυπίδης

Δημήτρης Κουσελάς

Γρηγόρης Νιώτης

Γιώργος Ανωμερίτης

Μιχάλης Καρχιμάκης