Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αντιμετώπιση κλοπών και αποτελεσματική αστυνόμευση στο Δήμο Ιθώμης Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 21/3/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. βουλής:2201
Ημερ. κατάθεσης:
21-03-2007

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΕΩΣ

Θέμα: Αντιμετώπιση κλοπών και αποτελεσματική αστυνόμευση στο Δήμο Ιθώμης Ν. Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω την με αρ. πρωτ. 664/15-3-2007 έγγραφο του Δημάρχου Ιθώμης Ν. Μεσσηνίας και τη συνημμένη σε αυτό ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αναφέρεται στην έξαρση των διαρρήξεων και κλοπών στην περιοχή, ζητεί δε την ενίσχυση του πολυδύναμου Αστυνομικού Τμήματος Μελιγαλά, την επαναλειτουργία του Αστυνομικού Σταθμού στο Δ.Δ. Βαλύρας και τη συχνότερη παρουσία αστυνομικών οργάνων για την αποτροπή εγκληματικών πράξεων.

Παρακαλώ να εξετάσετε με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή τα αιτήματα που εκτίθενται στα συνημμένα, διότι η έξαρση της εγκληματικότητας στην περιοχή, αλλά και γενικότερα στη Μεσσηνία, σε συνδυασμό με την ποσοτικά ανεπαρκή στελέχωση και την αποδυνάμωση των αστυνομικών σταθμών, εντείνουν τη σοβαρή ανασφάλεια των πολιτών.

Ο βουλευτής

                               Δημήτρης Κουσελάς