Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη Ελλήνων ομογενών της Αυστραλίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/3/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 5886
Ημερομηνία Κατάθεσης: 20.03.07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Θέμα: Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη Ελλήνων ομογενών της Αυστραλίας.

Είναι γνωστό ότι οι απόδημοι Έλληνες που κατοικούν σε τρίτες χώρες, όταν επιστρέφουν στη χώρα μας για μόνιμη εγκατάσταση, αναγκάζονται να κάνουν προαιρετική ασφάλιση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καταβάλλοντας ποσοστό 8,5% επί του ποσού της σύνταξής τους στην αλλοδαπή, διότι δεν υπάρχουν διμερείς συμβάσεις μεταξύ της Ελλάδος και της χώρας αυτής.

Το καθεστώς αυτό ισχύει και για τους Έλληνες της Αυστραλίας, οι οποίοι έχουν αρχίσει να διατυπώνουν αντιδράσεις, ύστερα μάλιστα από την πραγματοποιηθείσα αύξηση του 0,5% που ισχύει από το 2006.

Θεωρούν ότι αντιμετωπίζονται από το Κράτος σαν πολίτες δεύτερης κατηγορίας και ότι θίγεται κατάφωρα το ατομικό τους δικαίωμα να είναι ίσοι απέναντι του νόμου, με τους Έλληνες κατοίκους τρίτων χωρών, με τις οποίες η Ελλάδα έχει υπογράψει διμερή σύμβαση κοινωνικής ασφάλισης.

Εκφράζουν δε το παράπονο ότι η χώρα μας, με αυτού του είδους την αντιμετώπιση τους αναγκάζει για δεύτερη φορά να παραμένουν μακριά από την Ελλάδα. Έφυγαν νέοι, δούλεψαν σκληρά στην αλλοδαπή και τώρα που θέλουν να εγκατασταθούν ηλικιωμένοι και ανήμποροι, στον τόπο τους, το κράτος δεν τους το επιτρέπει αφού με την εν λόγω ρύθμιση περικόπτεται σοβαρά η σύνταξή τους.

Το θέμα αυτό, πέραν των κοινωνικών προεκτάσεών του, αποτελεί και ανασταλτικό παράγοντα οικονομικού χαρακτήρα καθ΄ όσον, ο μη επαναπατρισμός των Ελλήνων της Αυστραλίας αρκετοί από τους οποίους έχουν δημιουργήσει σοβαρές αποταμιεύσεις, δεν επιθυμούν να τις εισάγουν και να τις επενδύσουν στη χώρα μας.

Κατόπιν των ανωτέρω

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

  • Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεών του με το Αυστραλιανό Κράτος, προκειμένου να επισπευσθεί ο χρόνος υπογραφής από τα δύο Κράτη της διμερούς συμφωνίας κοινωνικής ασφάλισης για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ώστε να εξασφαλιστούν ευνοϊκές προϋποθέσεις για τους απόδημους Έλληνες που μετοικούν στη χώρα μας ;

  • Είναι στις προτεραιότητές του να μεριμνήσει άμεσα για την τροποποίηση της σχετικής ισχύουσας νομοθεσίας ώστε να καθοριστούν ενιαία κριτήρια υπαγωγής των απόδημων Ελλήνων συνταξιούχων της Αυστραλίας στο ισχύον ασφαλιστικό καθεστώς της χώρας μας ;

Με τη ρύθμιση αυτή, στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κράτους μας ως Κράτος δικαίου, θα ικανοποιηθεί το αίτημα των συμπατριωτών μας της Αυστραλίας και θα επιλυθεί το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην νομική, οικονομική και κοινωνική του βάση και διάσταση.

                                                                                                           Αθήνα 20 Μαρτίου 2007

                                                                                                           Οι βουλευτές

Δημήτρης Κουσελάς

Γρηγόριος Νιώτης