Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Απορρόφηση εγχώριων ενεργειακών φυτών για την παραγωγή καυσίμων φιλικών προς το περιβάλλον»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/3/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 5670
Ημερομηνία Κατάθεσης: 15.03.07

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θέμα: «Απορρόφηση εγχώριων ενεργειακών φυτών για την παραγωγή καυσίμων φιλικών προς το περιβάλλον»

Κύριοι Υπουργοί,

Με την προτροπή των αρμοδίων Υπουργείων και βασιζόμενοι αφενός στις υποσχέσεις ανταποδοτικών οφελών και επιδοτήσεων και αφετέρου ελπίζοντας ότι οι καλλιέργειες αυτές θα απορροφηθούν από την εγχώρια αγορά και θα αποτελέσουν διέξοδο από τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας των αλλαγών που επέφερε η νέα ΚΑΠ, εκατοντάδες αγρότες τον τελευταίο χρόνο στη Μακεδονία και τη Θράκη έσπευσαν να καλλιεργήσουν ενεργειακά φυτά απαραίτητα για την παραγωγή οικολογικών καυσίμων και να εγκαταλείψουν τις μέχρι τότε συμβατικές καλλιέργειές τους.

Η κυβέρνηση όμως, αντί της λήψης μέτρων, με ανακοινώσεις σαν και αυτή στις 23/2/2007 που εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προαναγγέλλοντας εκστρατεία ενημέρωσης για τις ενεργειακές καλλιέργειες, όπου μεταξύ άλλων ο υφυπουργός κ. Κοντός αναφέρει «… η παραγωγή ενεργειακών φυτών στη χώρα μας παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα των προσπαθειών που έγιναν για την προώθησή τους ως εναλλακτική καλλιέργεια, που αποτελεί διέξοδο αλλά και πρόκληση για την ελληνική γεωργία, είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά …», εμπαίζει τους αγρότες, αφού στην πράξη προβαίνει σε τελείως διαφορετικές αποφάσεις από αυτές που θα εξασφάλιζαν τις προϋποθέσεις ανάπτυξης του τομέα αυτού.

Έτσι η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των εταιριών που θα αναλάβουν να παράγουν ή να διαθέτουν στα διυλιστήρια 114.000 χιλιόλιτρα βιοντίζελ για το 2007, στα πλαίσια της υποχρέωσης της χώρας μας έναντι της ΕΕ για τη χρήση καυσίμων φιλικών προς το περιβάλλον, έχει προκαλέσει αφενός δυσαρέσκεια στους κόλπους των βιομηχανιών που μιλούν για άνιση κατανομή και αφετέρου θύελλα αντιδράσεων στους κόλπους του αγροτικού κόσμου.

Και αυτό γιατί σύμφωνα με την απόφαση επιλέχθηκαν δεκατρείς εταιρείες ως δικαιούχοι των ποσοστώσεων βιοντίζελ για το 2007, εκ των οποίων τρεις από αυτές είναι εισαγωγικές εταιρίες, με δικαίωμα εισαγωγής χιλιάδων τόνων έτοιμου βιοντίζελ, ενώ στις υπόλοιπες δίνεται η κατανομή χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ποιες έχουν συνάψει συμβόλαια με παραγωγούς και για ποιες ποσότητες, με αποτέλεσμα βιομηχανίες που έχουν προχωρήσει σε συμβάσεις με παραγωγούς να έχουν πάρει μικρές ποσότητες που δεν καλύπτουν ούτε τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει, ενώ άλλες που έχουν πάρει μεγάλες ποσότητες να χρησιμοποιούν ως πρώτη ύλη εισαγόμενο υλικό και όχι ενεργειακά φυτά που καλλιεργούνται στην Ελλάδα.

Επιπλέον με την απόφαση καθορισμού της υποχρεωτικής χρησιμοποίησης από τις μονάδες παραγωγής βιοντίζελ πρώτης ύλης από εγχώριες καλλιέργειες στο ύψος μόνο του 30%, με την οποία μπορεί να απορροφηθεί μόλις η παραγωγή από 70.000 στρέμματα, όταν ακόμη και πέρυσι, πρώτη χρονιά εφαρμογής βιοντίζελ, τα στρέμματα που είχαν καλλιεργηθεί έφθαναν τα 90.000 και φέτος κατά πληροφορίες οι καλλιέργειες αυτές μόνο στη Βόρειο Ελλάδα ξεπερνούν τα 120.000 στρέμματα, εγχώριες καλλιέργειες χιλιάδων στρεμμάτων θα μείνουν αδιάθετες.

Μέρα με την ημέρα διαπιστώνουν λοιπόν οι αγρότες ότι δυστυχώς το θέμα της καλλιέργειας και χρήσης ενεργειακών φυτών αντιμετωπίστηκε από την πολιτεία πρόχειρα, χωρίς σχέδιο και πρόγραμμα ανάπτυξης της εγχώριας αγοράς, χωρίς περιβαλλοντική ευαισθησία και ολοκληρωμένο πρόγραμμα, με μοναδικό σκοπό να αντιμετωπιστεί η υποχρέωση έναντι της Κοινότητας και να αποφευχθούν πιθανά πρόστιμα από τη μη εφαρμογή των κοινοτικών οδηγιών και συμφωνιών.

Και ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ανακοίνωσή της για την «Στρατηγική της ΕΕ για τα βιοκαύσιμα» προτείνει συγκεκριμένα φοροαπαλλακτικά μέτρα για την χρήση βιοντίζελ, εισφορές επί των προϊόντων, χρηματοδοτήσεις και εκτίμηση περιβαλλοντικής επικινδυνότητας σε τραπεζικές διαδικασίες, χρήση βιοντίζελ από τα κρατικά αυτοκίνητα και τα συγκοινωνιακά μέσα, φορολογικές απαλλαγές στα αγροτικά αυτοκίνητα και στα φορτηγά κλπ., καμία από τις σχετικές οδηγίες δεν έχει ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο.

Τα αρμόδια Υπουργεία όχι μόνο δεν έχουν φροντίσει για την καθιέρωση τέτοιων μέτρων, αλλά ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων στην ΕΕ για τη μεταρρύθμιση της ζάχαρης και των τεύτλων, ούτε καν διαπραγματεύθηκε για πρόσθετες κοινοτικές ενισχύσεις για τη μετατροπή των εργοστασίων ζάχαρης σε μονάδες παραγωγής βιοντίζελ, όπως οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, με αποτέλεσμα να χαθούν ευκαιρίες ανάπτυξης του συγκεκριμένου τομέα.

Ερωτάστε κκ. Υπουργοί:

    • Θα πάψετε να εμπαίζετε και να παραπληροφορείτε τους αγρότες με εκστρατείες ενημέρωσης σαν και αυτή που πρόσφατα ανακοινώσατε και να τους παραπλανείτε οδηγώντας τους σε επιλογές που τους στοιχίζουν ακριβά, όταν δεν έχετε προβεί στη θέσπιση κανενός σοβαρού μέτρου;

    • Θα προχωρήσετε επιτέλους στην κατάστρωση και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος σχετικά με την παραγωγή, τη χρήση και τη διάθεση καυσίμων φιλικών προς το περιβάλλον που να συνδέεται άμεσα με την παραγωγή, την καλλιέργεια και την απορρόφηση εγχώριων ενεργειακών φυτών;

    • Θα ενσωματώσετε στο εθνικό μας δίκαιο τις οδηγίες της ΕΕ και θα θεσπίσετε συγκεκριμένα μέτρα για τη χρήση βιοντίζελ, όπως για παράδειγμα φοροαπαλλακτικά μέτρα καλλιεργητών και χρηστών, χρηματοδοτήσεις, εκτίμηση περιβαλλοντικής επικινδυνότητας σε τραπεζικές διαδικασίες, χρήση βιοντίζελ από τα κρατικά αυτοκίνητα και τα συγκοινωνιακά μέσα, φορολογικές απαλλαγές στα αγροτικά αυτοκίνητα και στα φορτηγά κλπ.;

    • Με τι κριτήρια έγινε η κατανομή των ποσοτήτων και η επιλογή των εταιρειών που θα αναλάβουν για το 2007 να παράγουν ή να διαθέτουν στα διυλιστήρια 114.000 χιλιόλιτρα βιοντίζελ;

Οι ερωτώντες βουλευτές

ΑΡΓΥΡΗΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ.

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.

ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

ΑΗΔΟΝΗΣ

ΑΝΩΜΕΡΙΤΗΣ

ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΣ

ΒΛΑΤΗΣ

ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΔΡΙΒΕΛΕΓΚΑΣ

ΕΜΙΝΙΔΗΣ

ΕΞΑΡΧΟΣ

ΖΗΣΗ

ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ

ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

ΚΟΛΙΟΠΑΝΟΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ

ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

ΜΑΝΩΛΙΑ

ΜΕΡΕΝΤΙΤΗ

ΜΟΥΣΙΩΝΗΣ

ΜΠΟΛΑΡΗΣ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ

ΡΗΓΑΣ

ΡΟΒΛΙΑΣ

ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΣΓΟΥΡΙΔΗΣ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ

ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

ΤΖΑΚΡΗ

ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ

ΤΟΓΙΑΣ

ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ

ΤΣΙΟΚΑΣ

ΤΣΟΥΡΗ

ΦΡΑΓΚΙΑΔΟΥΛΑΚΗΣ

ΧΑΪΔΟΣ

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

ΧΩΡΕΜΗΣ

ΦΛΩΡΙΔΗΣ

ΣΚΟΥΛΑΣ