Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ "Συναλλαγές του ΤΕΑΔΥ με την χρηματιστηριακή εταιρεία "Ακρόπολις"
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/3/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 5649/442
Ημερομηνία Κατάθεσης: 14.03.07

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
                                         - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Τελευταία ήρθαν στη δημοσιότητα καταγγελίες σχετικά με τις συναλλαγές του ΤΕΑΔΥ με την χρηματιστηριακή εταιρεία «Ακρόπολις» αλλά και άλλες συναλλαγές που δημιουργούν τεράστια ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης των αποθεματικών του ΤΕΑΔΥ , και το ρόλο των εποπτικών αρχών.

Είναι πολύ πιθανόν ότι οι ίδιες αδιαφανείς και σκανδαλώδεις διαδικασίες να ακολουθούνται και σε άλλα Ασφαλιστικά Ταμεία σε βάρος των συμφερόντων των ασφαλισμένων.

Είναι επίσης γνωστό ότι από το 2004 μέχρι σήμερα δεν έχει δημοσιοποιηθεί καμία έκθεση για την διαχείριση των αποθεματικών των Ασφαλιστικών Ταμείων.

Κατόπιν τούτου ερωτώνται οι κ. Υπουργοί και ζητείται η κατάθεση εγγράφων :

    • Ζητείται να κατατεθούν αναλυτικοί πίνακες κατά Ασφαλιστικό Ταμείο των πωλήσεων ή αγορών σε Ακίνητα, Μετοχές, Αμοιβαία Κεφάλαια και Ομόλογα που έγιναν κατά την περίοδο 2004, 2005, 2006 και 2007 ξεχωριστά για κάθε έτος.

    • Ποια είναι η τρέχουσα αποτίμησή τους κατά έτος;

    • Ποιοι οίκοι του εσωτερικού ή του εξωτερικού μεσολάβησαν στις παραπάνω πράξεις ξεχωριστά για κάθε συναλλαγή και τι προμήθειες κατεβλήθησαν;

    • Ποιο όργανο έλαβε την συγκεκριμένη απόφαση αγοράς ή πώλησης; Σε ποιες από τις παραπάνω συναλλαγές προηγήθηκε διαγωνισμός και με τι κριτήρια;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΒΑΣΩ

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΟΥΣΕΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΕΙΤΟΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΤΣΑΚΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΦΛΩΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΑΡΣΕΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ