Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Διαφάνεια στην καταβολή των δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης στους παραγωγούς του Νομού Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/3/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής:5402/431
Ημ. Κατάθεσης: 12-03-2007

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΕ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαφάνεια στην καταβολή των δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης στους παραγωγούς του Νομού Μεσσηνίας.

O τρόπος με τον οποίο η Κυβέρνηση χειρίστηκε μέχρι σήμερα το σοβαρότατο θέμα της απόδοσης της ενιαίας ενίσχυσης στους δικαιούχους έχει προκαλέσει απογοήτευση, αγανάκτηση και εύλογα ερωτηματικά στους παραγωγούς του Νομού Μεσσηνίας.

Παρά τις υποσχέσεις του κ. Υπουργού για έγκαιρη απόδοσή της, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η διαδικασία καταβολής της ενιαίας ενίσχυσης, ενώ τα χρήματα ήταν ήδη εξασφαλισμένα. Με τη διαδικασία των τμηματικών καταβολών που υιοθέτησε το Υπουργείο, ακόμα και σήμερα οι παραγωγοί δεν γνωρίζουν πόσα ακριβώς δικαιούται ο καθένας από την ενιαία ενίσχυση, ποιο ακριβώς ποσό θα λάβουν, τι ποσό και για ποιο λόγο ακριβώς τους παρακρατείται.

Τα παρακρατήματα που επιβάλλει η νέα ΚΑΠ ορίστηκαν από την Κυβέρνηση στα ανώτερα επιτρεπτά όρια του Κανονισμού 1782/2003, με αποτέλεσμα το Ό των κοινοτικών επιδοτήσεων να μένει στο ταμείο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και κανείς να μη γνωρίζει με ποια κριτήρια θα αναδιανεμηθούν στους δικαιούχους.

Επειδή, σύμφωνα και με δηλώσεις της αρμόδιας Επιτρόπου της Ε.Ε. κας Μπόελ (Βρυξέλλες, 17-7-2006), οι επιδοτήσεις της ΚΑΠ πρέπει να μοιράζονται με διαφάνεια και να δημοσιοποιούνται, αφού πρόκειται για χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων και όχι για προσωπικά δεδομένα,

Επειδή, για λόγους διαφάνειας στη διαχείριση των επιδοτήσεων και δημοσιοποίησης των αντίστοιχων δεδομένων, η Ε.Ε. δημιούργησε κόμβο στο Διαδίκτυο, διασυνδεμένο με τους εθνικούς φορείς διαχείρισης των επιδοτήσεων, από τον οποίο απουσιάζει η Ελλάδα,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός :

  • Για ποιο λόγο δεν δημοσιοποιούνται στοιχεία για τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης των Ελλήνων παραγωγών στο Διαδίκτυο;

  • Ποιο είναι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων που έχει καταβληθεί μέχρι σήμερα στους αγρότες του Νομού Μεσσηνίας για την απόδοση της ενιαίας ενίσχυσης;

  • Ποιο είναι το συνολικό δικαιούμενο ποσό του Νομού Μεσσηνίας και ποιο των δικαιούχων που κατοικούν σε αυτόν;

  • Πόσοι είναι δικαιούχοι της ενιαίας ενίσχυσης στο Νομό Μεσσηνίας;

  • Πόσοι από αυτούς έχουν στα χέρια τους τα οριστικά τους δικαιώματα;

  • Πόσοι ενεργοποίησαν τα δικαιώματά τους;

  • Πόσοι πληρώθηκαν, μέχρι τις 28.2.2007, το σύνολο της δικαιούμενης ενίσχυσης;

Ζητείται να κατατεθούν όλα τα έγγραφα, τα σχετικά με τα ανωτέρω στοιχεία.

                                                                                                       Αθήνα 12 Μαρτίου 2007

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς