Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Κατασκευή Φιλιατρινού Φράγματος στο Νομό Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 9/3/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής:5366
Ημ. Κατάθεσης: 09-03-2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Κατασκευή Φιλιατρινού Φράγματος στο Νομό Μεσσηνίας.

Στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με ημερομηνία 5-10-2006, ο κ. Υπουργός παρουσίασε την πορεία των μεγάλων δημόσιων έργων, (εγγειοβελτιωτικών, λιμνοδεξαμενών και αρδευτικών) που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ειδικά για το Νομό Μεσσηνίας, αναφέρθηκε αποκλειστικά στην προγραμματιζόμενη κατασκευή του Φιλιατρινού Φράγματος, προϋπολογισμού 44.000.000 ευρώ στο πλαίσιο της Δ’ Προγραμματικής Περιόδου (Δ’ ΚΠΣ), που θα γίνει στη λεκάνη του Φιλιατρινού περιοχής Φιλιατρών, με ταμιευτήρα ικανό να αποθηκεύσει 8 εκατ. κυβικά μέτρα νερό.

Επειδή το εν λόγω έργο είναι απο τα πιο σημαντικά εγγειοβελτιωτικά έργα που χρειάζεται η Μεσσηνία, ως απαραίτητη υποδομή για την αγροτική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής Φιλιατρών, αφού θα καλύψει τις ανάγκες άρδευσης 25.000 στρεμμάτων, ιδιοκτησίας 2.000 αγροτικών οικογενειών,

Επειδή, σύμφωνα και με την 47/27-4-2006 Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Μεσσηνίας, που είχε προτείνει την ένταξή του, υπάρχει πλέον πλήρης μελετητική ωριμότητα, τεχνική και περιβαλλοντική, για να ενταχθεί άμεσα το έργο στην Δ’ Προγραμματική Περίοδο (Δ’ΚΠΣ) και να προχωρήσει το ταχύτερο η κατασκευή του,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

·        ‘Εχει εγκριθεί η ένταξη του έργου κατασκευής του Φιλιατρινού Φράγματος στην Δ’ Προγραμματική Περίοδο;

·        Εάν ναι, πότε αναμένεται να ξεκινήσει και ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της κατασκευής του;

·        Εάν όχι, που οφείλεται η καθυστέρηση και τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την επιτάχυνση των σχετικών διαδικασιών;

                                                                                                     Αθήνα, 9 Μαρτίου 2007

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς