Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Διαχείριση των δικαιωμάτων του Εθνικού Αποθέματος Ενιαίας Ενίσχυσης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 23/2/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής:4700
Ημ. Κατάθεσης: 23-02-2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των δικαιωμάτων του Εθνικού Αποθέματος Ενιαίας Ενίσχυσης.

Βάσει του Κοινοτικού Κανονισμού 1782/2003 της νέας ΚΑΠ παρακρατείται 2% επί των δικαιωμάτων των παραγωγών για τη δημιουργία Εθνικού Αποθέματος.

Σύμφωνα με καταγγελίες αγροτών, η πρώτη φάση της κατανομής των εθνικών αποθεμάτων έγινε με διακρίσεις και με αδιαφανείς διαδικασίες, το δε Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έχει ακόμα μοιράσει το εθνικό απόθεμα, δηλαδή τα νέα δικαιώματα σε νέους αγρότες και σε παραγωγούς που διαθέτουν επιλέξιμη γη αλλά δεν παίρνουν επιδοτήσεις.

Επειδή υψηλό ποσοστό των παραγωγών του Νομού Μεσσηνίας, πιθανώς λόγω ανεπαρκούς ενημέρωσης, δεν ενεργοποίησαν τα δικαιώματά τους,

Επειδή η διανομή του εθνικού αποθέματος αποτελεί προϋπόθεση για να ξεκινήσει η νέα διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων για το 2007,

Επειδή η διανομή του εθνικού αποθέματος έχει ιδιαίτερη σημασία για το εισόδημα των Μεσσήνιων παραγωγών, το οποίο έχει υποστεί σημαντική μείωση τα τελευταία χρόνια,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Σε τι ποσό ανέρχεται το εθνικό απόθεμα στο σύνολο της χώρας;

  • Σε τι ποσό ανέρχονται οι παρακρατήσεις του 2% και του 2,72% από το Νομό Μεσσηνίας;

  • Πόσα δικαιώματα διανεμήθηκαν από το Εθνικό Απόθεμα σε παραγωγούς του Νομού μας;

  • Διατέθηκαν σε άλλες περιοχές της χώρας δικαιώματα που παρακρατήθηκαν από το Νομό Μεσσηνίας και αν ναι, για ποιο λόγο;

  • Πόσα είναι τα αδιάθετα δικαιώματα;

  • Υπάρχουν απορριπτικές αποφάσεις σε αιτήματα χορήγησης δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα που να αφορούν στο Νομό Μεσσηνίας, κι αν ναι, με ποια κριτήρια ελήφθησαν αυτές;

                                                                                                         Αθήνα 23 Φεβρουαρίου 2007

                                                                                                        Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς