Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αναδιοργάνωση και κατάργηση του Ινστιτούτου Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας ΕΘΙΑΓΕ.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20/2/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

 

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. βουλής:1648
Ημερ. κατάθεσης: 20-02-2007

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θέμα: Αναδιοργάνωση και κατάργηση του Ινστιτούτου Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας ΕΘΙΑΓΕ.

Σας διαβιβάζω το με αρ. πρωτ. 658/13-2-2007 υπόμνημα της ‘Ενωσης Επιστημόνων Ερευνητών Υπουργείου Γεωργίας (ΕΕΕΥΓ) με τις προτάσεις του Ερευνητικού – Επιστημονικού Προσωπικού του Ινστιτούτου Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας του ΕΘΙΑΓΕ, οι οποίες αναφέρονται στην εισήγηση του Ε.Σ. ΕΘΙΑΓΕ για την αναδιοργάνωση του εν λόγω ερευνητικού φορέα.

Παρακαλώ να εξετάσετε με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή τις απόψεις που εκτίθενται στα συνημμένα, διότι :

  • το Ινστιτούτο Ελαίας και Οπωροκηπευτικών Καλαμάτας αποτελεί μια από τις πλέον δραστήριες και παραγωγικές μονάδες του ΕΘΙΑΓΕ και τη μόνη στο είδος της ερευνητική υποδομή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, που είναι απαραίτητη για την υποστήριξη των παραγωγών του Νομού μας.
  • αντί αυτή η μονάδα να ενισχυθεί περαιτέρω με στελεχιακό δυναμικό και υλικοτεχνική υποδομή, όπως θα έπρεπε, για να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες υποστήριξης των παραγωγών του Νομού Μεσσηνίας υποβαθμίζεται από Ινστιτούτο σε Τμήμα του Ινστιτούτου Χανίων και μάλιστα αλλάζει αντικείμενο, σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες και τις προτεραιότητες της αγροτικής παραγωγής του Νομού μας, που εστιάζονται στην ελαιοκαλλιέργεια .
  • είναι εύλογη η πρόταση των ερευνητών να διατηρηθεί το Ινστιτούτο Ελαίας και Οπωροκηπευτικών του ΕΘΙΑΓΕ στην Καλαμάτα, καλύπτοντας τους τομείς Κηπευτικών καλλιεργειών, Ελαιοκομίας και ελαιολάδου και Γεωργικής Μικροβιολογίας. 

 

Ο βουλευτής 

 

 

Δημήτρης Κουσελάς