Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ολοκλήρωση μελέτης βελτίωσης του δρόμου Κυπαρισσία-Ραυτόπουλο (8η Επαρχιακή Οδός), στο Νομό Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 15/2/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής:4406
Ημ. Κατάθεσης: 15-02-2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΘΕΜΑ: Ολοκλήρωση μελέτης βελτίωσης του δρόμου Κυπαρισσία-Ραυτόπουλο (8η Επαρχιακή Οδός), στο Νομό Μεσσηνίας.

Με την υπ’ αρ. 7662/10-2-2005 Ερώτησή μου προς το ΥΠΕΣΔΑ και το ΥΠΕΧΩΔΕ, είχα επισημάνει την επιτακτική ανάγκη υλοποίησης έργων βελτίωσης της χάραξης στην 8η Επαρχιακή Οδό Κυπαρισσίας –Μουριατάδας- Ραυτόπουλου. Είναι άλλωστε γνωστό ότι αυτός ο δρόμος είναι στενός, με πολλές στροφές, με φθαρμένο οδόστρωμα, με επικίνδυνα γεφύρια και περάσματα μέσα από ποτάμια, ως εκ τούτου ακατάλληλος και ιδιαίτερα επικίνδυνος για τους οδηγούς.

Στην απάντησή τους, το Μάρτιο του 2005, το μεν ΥΠΕΧΩΔΕ δήλωσε αναρμόδιο, το δε ΥΠΕΣΔΑ είχε απαντήσει ότι :

  • η αμοιβή της μελέτης για τη βελτίωση της χάραξης της 8ης επαρχιακής οδού, (η χρηματοδότηση της οποίας είχε ανατεθεί από τον Ιούνιο του 2000 και είχε εγκριθεί από το ΚΑΠ/2002), αντί για το αρχικά προβλεπόμενο ποσό των 103.888 ευρώ, εκτιμήθηκε ότι τελικά θα ανέλθει σε 350.000 ευρώ.

  • λόγω έλλειψης πιστώσεων, η εν λόγω μελέτη δεν ολοκληρώθηκε, γιατί η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας «αδυνατούσε, προς το παρόν, να διαθέσει το ποσόν αυτό».

Ωστόσο, το ΥΠΕΣΔΑ παρέπεμπε, μακροπρόθεσμα, στην αναζήτηση χρηματοδότησης του έργου από κοινοτικά κονδύλια, με προϋπόθεση, φυσικά, την ολοκλήρωση της μελέτης. ‘Οσο όμως η Ν.Α. Μεσσηνίας δεν διέθετε το αναγκαίο ποσό για να ολοκληρωθεί η μελέτη, προφανώς το έργο δεν θα είχε καμιά ελπίδα χρηματοδότησης από κοινοτικούς πόρους!

Επειδή από τον Μάρτιο του 2005 μέχρι σήμερα η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας δεν έχει διαθέσει την αναγκαία συμπληρωματική χρηματοδότηση για να ολοκληρωθεί η μελέτη, χωρίς την οποία το έργο δεν θα μπορεί να προταθεί για χρηματοδότηση ούτε στο πλαίσιο του Δ’ ΚΠΣ,

Επειδή οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της περιοχής είναι αγανακτισμένοι, αφού έχουν πλέον εμπλακεί σε ένα φαύλο κύκλο γραφειοκρατίας και πλήρους έλλειψης ενδιαφέροντος για την επίλυση των διαιωνιζόμενων και σοβαρών προβλημάτων ασφαλούς μετακίνησής τους,

Επειδή η συγκεκριμένη περιοχή της Ορεινής Τριφυλίας και οι κάτοικοί της και χρειάζονται και δικαιούνται έναν ασφαλή και σύγχρονο δρόμο για τις μετακινήσεις τους,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

    • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να διατεθεί το ταχύτερο από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας η αναγκαία συμπληρωματική δαπάνη ολοκλήρωσης της μελέτης για τη βελτίωση της χάραξης της 8ης Επαρχιακής οδού ;

    • Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβεί προκειμένου να προωθηθεί το ταχύτερο η υλοποίηση του εν λόγω έργου, με εθνική χρηματοδότηση ή με χρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους;

                                                                                                     Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007

Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς