Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αντιμετώπιση αναγκών των νεφροπαθών Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 14/2/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής:4313
Ημ. Κατάθεσης: 14-02-2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΘΕΜΑ: Αντιμετώπιση αναγκών των νεφροπαθών Ν. Μεσσηνίας.

Οι νεφροπαθείς του Νομού Μεσσηνίας εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα εξυπηρέτησης, λόγω της ανεπάρκειας προσωπικού και μηχανημάτων Τεχνητού Νεφρού στο Νομό Μεσσηνίας.

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που καταβάλλονται από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Νοσοκομείων της Κυπαρισσίας και της Καλαμάτας για την εξυπηρέτηση των νεφροπαθών, οι αντίστοιχες μονάδες Τεχνητού Νεφρού λειτουργούν στα όριά τους.

Επειδή εξακολουθεί να υπάρχει λίστα αναμονής νεφροπαθών που ταλαιπωρούνται αναζητώντας κενά μηχανήματα στους όμορους νομούς, στην Πάτρα ή και στην Αθήνα, επωμιζόμενοι έξοδα που είναι αδύνατο να αντιμετωπισθούν απο χαμηλοσυνταξιούχους,

Επειδή η λειτουργία μονάδας Τεχνητού Νεφρού στο παλαιό Νοσοκομείο της Καλαμάτας, όπως προτείνεται από το Σύλλογο Νεφροπαθών Μεσσηνίας θα μπορούσε να δώσει λύση στο πρόβλημα αυτό,

Επειδή, τέλος, από την προηγούμενη Ερώτησή μου για το ίδιο θέμα (Οκτώβριος 2006) το πρόβλημα δεν αντιμετωπίσθηκε, αντίθετα συνεχίζεται η ταλαιπωρία και η απαράδεκτη οικονομική επιβάρυνση των νεφροπαθών συμπολιτών μας,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Προτίθεται να εξασφαλίσει άμεσα τα αναγκαία μηχανήματα και προσωπικό ώστε να λειτουργήσει μονάδα Τεχνητού Νεφρού στο παλαιό Νοσοκομείο Καλαμάτας και να καλυφθούν οι επιτακτικές ανάγκες των νεφροπαθών της Μεσσηνίας;

  • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των νεφροπαθών του Νομού Μεσσηνίας;

                                                                                                       Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2007

                                                                                                          Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς