Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Μελέτες αναδιάρθρωσης καλλιεργειών – ερευνητική και συμβουλευτική υποστήριξη των αγροτών Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12/2/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής:4205
Ημ. Κατάθεσης: 12-02-2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ:

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Μελέτες αναδιάρθρωσης καλλιεργειών – ερευνητική και συμβουλευτική υποστήριξη των αγροτών Ν. Μεσσηνίας.

Η εφαρμογή της νέας ΚΑΠ προϋποθέτει σχέδιο, μελέτες και τεκμηριωμένες προτάσεις για την αναγκαία αναδιάρθρωση των καλλιεργειών (ελαιοκαλλιέργειες, οπωροκηπευτικά, αμπελοκαλλιέργειες) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στο Νομό Μεσσηνίας, καθώς και τη διερεύνηση κατάλληλων εναλλακτικών ή συμπληρωματικών καλλιεργειών.

Παράλληλα, απαιτεί α) την πλήρη αξιοποίηση και ενίσχυση των υπαρχουσών ερευνητικών υποδομών, όπως του ΕΘΙΑΓΕ, σε συνεργασία με αντίστοιχες υποδομές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ) στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στο Νομό Μεσσηνίας και β) την πλήρη ενεργοποίηση και στελέχωση του συστήματος παροχής συμβουλών στους αγρότες, καθώς και των προβλεπόμενων υποδομών υποστήριξης των αγροτών στο συγκεκριμένο Νομό.

Είναι γνωστό πως αν δεν υπάρξει έγκαιρη και κατάλληλη μελέτη για τις αναγκαίες αναδιαρθρώσεις και τις εναλλακτικές καλλιέργειες, οι εξελίξεις στις διεθνείς αγορές των προϊόντων μας μπορεί να οδηγήσουν σε βίαιες ανατροπές και αποδιαρθρώσεις της αγροτικής παραγωγής στο Νομό Μεσσηνίας, με σοβαρές συνέπειες για το εισόδημα των παραγωγών και για τις γενικότερες προοπτικές της αγροτικής παραγωγής.

‘Ομως, αντί να ενισχύονται, όπως θα έπρεπε, οι υποδομές έρευνας στην Περιφέρεια και στο Νομό μας, πρόσφατα αποφασίστηκε να καταργηθεί το παράρτημα του ΕΘΙΑΓΕ στην Καλαμάτα (με εξαίρεση το τμήμα υπαίθριων κηπευτικών καλλιεργειών, που θα λειτουργεί ως παράρτημα του ΕΘΙΑΓΕ στα Χανιά), καθώς και το Ινστιτούτο του ΕΘΙΑΓΕ στην Πάτρα.

Το αποτέλεσμα είναι ολόκληρη η Πελοπόννησος να στερηθεί την απαιτούμενη ερευνητική υποδομή στα αγροτικά θέματα, ενω η στοιχειώδεις απαιτήσεις προσαρμογής μας στη νέα ΚΑΠ προϋποθέτουν και την αύξηση των κονδυλίων για την αγροτική έρευνα και την ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών και του προσωπικού τους σε ολόκληρη την Περιφέρεια!

Μπροστά στις αυξημένες απαιτήσεις και στις σοβαρές προκλήσεις της νέας ΚΑΠ, οι παραγωγοί της Μεσσηνίας αισθάνονται αβοήθητοι και απροστάτευτοι, αφού, συν τοις άλλοις, η ενεργοποίηση των αναγκαίων συμβουλευτικών υποδομών (σύστημα παροχής συμβουλών στους αγρότες, Κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης αγροτών) δεν έχει ακόμα γίνει αισθητή στο Νομό μας.

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Εχουν ανατεθεί μελέτες για την αναγκαία αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και για τον εντοπισμό κατάλληλων εναλλακτικών καλλιεργειών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και στο Νομό Μεσσηνίας; Αν ναι, σε ποιά φάση βρίσκονται αυτές;

  • Για ποιο λόγο και με ποιο σκεπτικό αποφασίστηκε η υποβάθμιση της παρουσίας και της ερευνητικής συμβολής του ΕΘΙΑΓΕ στη Μεσσηνία και σε ολόκληρη την Πελοπόννησο; Σε τι θα συνεισφέρει, η απόφαση αυτή, στην αναγκαία αναβάθμιση της αγροτικής έρευνας;

  • Ποιός είναι, μέχρι σήμερα, ο απολογισμός δραστηριότητας του Συστήματος παροχής συμβουλών στους αγρότες και του Κέντρου υποστήριξης αγροτών στο Νομό Μεσσηνίας;

                                                                                                     Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2007

                                                                                                              Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς