Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Εργα επέκτασης ΜΕΤΡΟ Αθήνας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16/12/2008
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Αριθμ. Πρωτοκόλλου :11527

Ημερομηνία Κατάθεσης :15.12.2008
 
ΘΕΜΑ: Εργα επέκτασης ΜΕΤΡΟ Αθήνας.
 
Κύριε Υπουργέ,
 
1. Οι επεκτάσεις των γραμμών του ΜΕΤΡΟ της Αθήνας προς Ελληνικό, Χαϊδάρι  Αμαξοστάσιο Ελαιώνα, και Ανθούπολη, και η κατασκευή των τριών νέων σταθμών της γραμμής 3, Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγία Παρασκευή, παρουσιάζουν σημαντικές καθυστερήσεις.
 
Οι αδικαιολόγητες σε πολλές περιπτώσεις καθυστερήσεις θα στερήσουν από εκατοντάδες χιλιάδες συμπολίτες μας τη χρήση του ΜΕΤΡΟ για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα επιβαρύνουν σημαντικά το κόστος κατασκευής του, και θα δημιουργήσουν μεγάλο κίνδυνο απώλειας Κοινοτικών κονδυλίων, ιδιαίτερα στην επέκταση προς το Ελληνικό της οποίας η χρηματοδότηση γίνεται από το Ταμείο Συνοχής που λήγει στα τέλη του 2010.
 
Είναι ενδιαφέρον να γίνει μία σύγκριση της σημερινής κατάστασης με εκείνη πριν από το 2004: Τον Σεπτέμβριο του 2000 ελήφθη η απόφαση για υλοποίηση των επεκτάσεων Εθνική Άμυνα  Χαλάνδρι  Δουκίσης Πλακεντίας  Αεροδρόμιο, και Δάφνη  Άγιος Δημήτριος. Σε χρόνο ρεκόρ έγιναν οι μελέτες από την Αττικό Μετρό, ολοκληρώθηκαν οι διαγωνισμοί και τα έργα ήταν έτοιμα σε λειτουργία κατα τους Ολυμπιακούς αγώνες του 2004. Στους Ολυμπιακούς αγώνες ήταν επίσης έτοιμη και σε λειτουργία η επέκταση Σεπόλια  Άγ. Αντώνιος, με εργολαβίες που είχαν ανατεθεί το 2000 και το 2001. Δηλαδή σε 4 χρόνια ολοκληρώθηκαν τα έργα επεκτάσεων του ΜΕΤΡΟ που η χώρα μας είχε αναλάβει ως δέσμευση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο ίδιο ακριβώς χρονικό διάστημα 4 ετών, από Σεπτέμβριο 2004 που ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τις νέες επεκτάσεις μέχρι σήμερα, σε όλα τα έργα δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί οι εργασίες εκσκαφών! Κι αυτό όταν οι νέες επεκτάσεις το 2004 ξεκίνησαν από ιδιαίτερα ευνοϊκότερους όρους σε σχέση με το 2000, αφού οι μελέτες είχαν ανατεθεί από το 2003 και ήταν σχεδόν ολοκληρωμένες. Η σύγκριση είναι συντριπτική.
 
Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι επίσης το γεγονός ότι οι δηλώσεις και οι δεσμεύσεις του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ σε σχέση με την ολοκλήρωση και λειτουργία των νέων επεκτάσεων και σταθμών αγνοούν τις ήδη καταγεγραμμένες μεγάλες καθυστερήσεις και βρίσκονται σε αναντιστοιχία με τα πραγματικά δεδομένα της εξέλιξης των έργων.
 
Ειδικότερα:
 
α) Για την επέκταση προς το Ελληνικό, στις 25/9/2008 ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ δήλωσε ότι η λειτουργία της συγκεκριμένης επέκτασης  θα ξεκινήσει στις αρχές του 2010. Όμως οι καθυστερήσεις στην εκτέλεση των έργων από κοινού με την μεγάλη καθυστέρηση στην ανάθεση των έργων σηματοδότησης και στην προμήθεια των νέων συρμών, δημιουργούν μεγάλο κίνδυνο για μετάθεση της ολοκλήρωσης και λειτουργίας του νέου τμήματος της γραμμής πολύ πέραν του 2010.
 
β) Για τις επεκτάσεις προς Χαϊδάρι  Αμαξοστάσιο Ελαιώνα και Ανθούπολη, στις 9 / 5 / 08 ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ είχε δηλώσει ότι θα τεθούν σε λειτουργία στα τέλη του 2009.
 
Πως είναι δυνατόν να κάνει δηλώσεις ο Υπουργός για λειτουργία της επέκτασης εντός του 2009, όταν οι υπηρεσίας της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ εγκρίνουν παράταση των προθεσμιών εκτέλεσης του έργου για το 2010;
 
γ) Τα ίδια ερωτήματα τίθενται στον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και σχετικά με την κατασκευή των νέων σταθμών Χολαργός, Νομισματοκοπείο και Αγ. Παρασκευή, όπου υπάρχουν ήδη μεγάλες καθυστερήσεις, και όπου σε δηλώσεις του ο κ Υπουργός στις 16 / 3 / 2007 ανέφερε ότι ο σταθμός Νομισματοκοπείο θα λειτουργήσει το καλοκαίρι του 2008, και ότι μέχρι το καλοκαίρι του 2009 θα λειτουργήσουν και οι άλλοι δύο σταθμοί.
 
2. Σε δηλώσεις του στις 9 / 5 / 2008 ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ δήλωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο διαγωνισμός για την επέκταση της γραμμής 3 από το Χαϊδάρι προς τον Πειραιά και ότι η κατασκευή της επέκτασης αναμένεται να ξεκινήσει στο τέλος του 2008. Όμως πρόσφατα η ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ακύρωσε τον διαγωνισμό, για την επέκταση προς Πειραιά, ενώ βρίσκονταν στο τελικό στάδιο η διαδικασία προεπιλογής των ομίλων που είχαν συμμετάσχει στον διαγωνισμό, και προχώρησε στην επαναπροκήρυξη του.
 
Ερωτάται ο κ Υπουργός:
 
1.α) Πόσες και ποιές είναι ακριβώς οι καθυστερήσεις στα έργα της επέκτασης της γραμμής προς το Ελληνικό. Ποιές είναι οι αιτίες και ποιοί ευθύνονται για τις καθυστερήσεις. Ποιό είναι το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων στην εν λόγω εργολαβία. Ποιές παρατάσεις προθεσμιών έχουν ήδη εγκριθεί, και ποιά μέτρα πήρε και παίρνει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων.
 
Πως θα αντιμετωπισθούν οι μεγάλες και αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στα έργα σηματοδότησης και στην προμήθεια των νέων συρμών, - ακόμη δεν έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις-, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει κανονικά η γραμμή όταν ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες εργασίες;
 
Πόσο θα επιβαρύνουν το κόστος ολοκλήρωσης του έργου αυτού οι καθυστερήσεις;
 
Πως αντιμετωπίζει το ΥΠΕΧΩΔΕ και η Κυβέρνηση τον κίνδυνο να χαθούν όλα τα κονδύλια χρηματοδότησης της επέκτασης από το Ταμείο Συνοχής λόγω μη ολοκλήρωσης του έργου εντός του 2010;
 
1.β) Πόσες και ποιές είναι οι καθυστερήσεις στα έργα των επεκτάσεων προς Χαϊδάρι  Αμαξοστάσιο Ελαιώνα και προς Ανθούπολη. Ποιές είναι οι αιτίες και ποιοί ευθύνονται για τις καθυστερήσεις. Ποιές παρατάσεις προθεσμιών έχουν ήδη εγκριθεί, ποιο είναι το κόστος που θα κληθεί να πληρώσει το Δημόσιο εξ αιτίας των καθυστερήσεων. Ποιό είναι το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων στις εν λόγω εργολαβίες, και ποιά μέτρα παίρνει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων.
 
Πως θα αντιμετωπισθούν οι μεγάλες και αδικαιολόγητες επίσης καθυστερήσεις στα έργα σηματοδότησης και στην προμήθεια των νέων συρμών, - ακόμη δεν έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις-, ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν κανονικά οι εν λόγω επεκτάσεις , όταν ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες εργασίες;
 
Ποια είναι η δέσμευση του κ. Υπουργού για τον πραγματικό χρόνο ολοκλήρωσης και λειτουργίας των εν λόγω επεκτάσεων με βάση τα σημερινά πραγματικά δεδομένα των καθυστερήσεων; Πως αντιμετωπίζει ο κ. Υπουργός τον κίνδυνο απώλειας κονδυλίων, αφού λόγω των καθυστερήσεων είναι πλέον βέβαιο ότι θα απαιτηθεί η χρηματοδότηση των έργων να γίνει  γέφυρα  από το Γ Κ.Π.Σ. στο ΕΣΠΑ, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους απώλειας Κοινοτικών πόρων;
 
1.γ) Πόσες και ποιές είναι ακριβώς οι καθυστερήσεις στα έργα των σταθμών Χολαργού, Νομισματοκοπείου και Αγ. Παρασκευής. Ποιές είναι οι αιτίες και ποιοί ευθύνονται για τις καθυστερήσεις. Ποιο είναι το κόστος που θα κληθεί να πληρώσει το Δημόσιο εξ αιτίας των καθυστερήσεων, ποιές παρατάσεις προθεσμιών έχουν ήδη εγκριθεί, ποιό είναι το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων στις εν λόγω εργολαβίες, και ποιά μέτρα παίρνει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων αυτών.
 
Πως θα αντιμετωπισθεί η μεγάλη και αδικαιολόγητη καθυστέρηση στα έργα σηματοδότησης στο σταθμό Αγίας Παρασκευής δεδομένου ότι δεν έχει υπογραφεί ακόμη η σχετική σύμβαση -, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει ο νέος σταθμός όταν ολοκληρωθούν οι υπόλοιπες εργασίες;
 
Ποια είναι η δέσμευση του κ. Υπουργού για τον πραγματικό χρόνο ολοκλήρωσης και λειτουργίας των τριών σταθμών με βάση τα σημερινά πραγματικά δεδομένα των καθυστερήσεων; Πως αντιμετωπίζει ο κ. Υπουργός τον κίνδυνο απώλειας Κοινοτικών κονδυλίων, αφού λόγω των καθυστερήσεων είναι πλέον βέβαιο ότι θα απαιτηθεί η χρηματοδότηση των έργων να γίνει  γέφυρα  από το Γ΄ Κ.Π.Σ. στο ΕΣΠΑ, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους απώλειας Κοινοτικών πόρων;
 
2. Γιατί ακυρώθηκε ο διαγωνισμός της επέκτασης προς Πειραιά για την οποία ο ίδιος ο Υπουργός δήλωνε ότι η κατασκευή του θα ξεκινήσει στο τέλος του 2008;
 
Πόση είναι η πραγματική καθυστέρηση που θα προκύψει στην έναρξη κατασκευής και λειτουργίας της επέκτασης εξαιτίας της ακύρωσης του διαγωνισμού, και ποιές θα είναι οι επιπτώσεις στη χρηματοδότηση του έργου;
 
3.Υπάρχει επίκαιρο, ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης των συγκοινωνιών στον ευρύτερο πολεοδομικό ιστό του Λεκανοπεδίου, το οποίο να προσδιορίζει με επιστημονική τεκμηρίωση και τις μελλοντικές επεκτάσεις των γραμμών του ΜΕΤΡΟ, δεδομένου ότι η επέκταση του ΜΕΤΡΟ θα πρέπει να συνεχισθεί για τις επόμενες δεκαετίες, προκειμένου να ολοκληρωθεί το βασικό δίκτυο ΜΕΤΡΟ, ως η ραχοκοκαλιά του συστήματος συγκοινωνιών στο πολεοδομικό συγκρότημα της Πρωτεύουσας;
 
Ζητείται από τον κ. Υπουργό να κατατεθούν και όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τα υποβαλλόμενα ερωτήματα, ιδιαίτερα όσα αφορούν σε παρατάσεις προθεσμιών και εγκρίσεις δαπανών πέραν του αρχικού συμβατικού τιμήματος ανά έργο.
 
 
ΟΙ ΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ
 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ
 
ΣΠΥΡΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ
 
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΣΕΛΑΣ