Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ «Προβλήματα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου»
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/2/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Κοινή Ερώτηση

Αριθ. Πρωτ.: 3838
Ημερομηνία Κατάθεσης: 01.02.07

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Προβλήματα στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου»

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, μετά από πέντε χρόνια λειτουργίας, αντιμετωπίζει ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα. Οι διδάσκοντες βρίσκονται σε αποχή από τις 18 Δεκεμβρίου 2006 θέτοντας ζητήματα κακής διοίκησης, δυσλειτουργίας, αδιαφάνειας και παραβίασης των δημοκρατικών αρχών που διέπουν τους πανεπιστημιακούς θεσμούς. Την ίδια στιγμή τα περισσότερα Τμήματα είναι υπό κατάληψη από τους φοιτητές, με αιτήματα που περιλαμβάνουν και τα παραπάνω προβλήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα καταγγέλλεται ο απόλυτος αποκλεισμός των εκπροσώπων του Συλλόγου Διδασκόντων αλλά και των φοιτητών από τις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής, αποκλεισμός ακόμη και από το δικαίωμα της απλής παρουσίας χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής είναι απολύτως ελεγχόμενη από το ΥΠΕΠΘ. Είναι αξιοσημείωτο πως ενώ μετέχουν σ’ αυτήν οι διορισμένοι Πρόεδροι των προσωρινών Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων που δεν είναι αυτοδύναμα, έχει αποκλειστεί ο εκλεγμένος Πρόεδρος του μοναδικού αυτοδύναμου Τμήματος, του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Κορίνθου.

Επιπλέον η Διοικούσα Επιτροπή δεν έκανε δεκτό το αίτημα του Συλλόγου Διδασκόντων να οριστούν ως Πρόεδροι των προσωρινών Γενικών Συνελεύσεων των Τμημάτων μέλη ΔΕΠ των οικείων Τμημάτων με αποτέλεσμα τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής να είναι τα ίδια Πρόεδροι των προσωρινών Γενικών Συνελεύσεων, και μάλιστα ταυτόχρονα σε δύο Τμήματα του Πανεπιστημίου το καθένα.

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν μια ιδιαίτερα αρνητική εικόνα. Το συγκεντρωτικό και αδιαφανές καθεστώς λειτουργίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κάθε άλλο παρά συνάδει με τα ακαδημαϊκά πρότυπα και δημιουργεί πολλά ερωτηματικά και ανησυχίες.

Οι φόβοι πως μια ολιγομελής ομάδα είναι δυνατό να διοικεί ανεξέλεγκτα και αυταρχικά το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ενισχύονται ακόμη περισσότερο από τα πρόσφατα δημοσιεύματα που εμφανίζουν συγγενικά πρόσωπα ηγετικών στελεχών του ΥΠΕΠΘ να καταλαμβάνουν διοικητικά και διδακτικά καθήκοντα στο συγκεκριμένο ίδρυμα.

Ερωτάται η κα Υπουργός:

    • Προτίθεται να αντιμετωπίσει το ζήτημα αδιαφάνειας και δυσλειτουργίας που έχει δημιουργηθεί στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, προχωρώντας στον εκδημοκρατισμό των διοικητικών λειτουργιών του;

    • Προτίθεται να διορίσει στην κενή θέση μέλους της Διοικούσας Επιτροπής μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου;

    • Προτίθεται να προβεί σε τροποποίηση του ιδρυτικού Π.Δ. του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ώστε να συμμετέχουν στη Διοικούσα Επιτροπή με πλήρες δικαίωμα ψήφου εκπρόσωποι των τμημάτων, των ΔΕΠ και των φοιτητών;

    • Πώς απαντά στις αιτιάσεις για αναξιοκρατία και οικογενειοκρατία που έχουν δημοσίως διατυπωθεί;

Οι ερωτώντες βουλευτές

1. Αηδόνης Χρήστος

2. Βαρβαρίγος Δημήτρης

3. Γρηγοράκος Λεωνίδας

4. Κατσιλιέρης Πέτρος

5. Κουσελάς Δημήτρης

6. Μανιάτης Ιωάννης

7. Μανωλάκης Άγγελος

8. Μανωλιά Χρύσα

9. Παντούλας Μιχάλης

10. Ρέππας Δημήτρης

11. Τζάκρη Θοεδώρα

12. Χρυσοχοϊδης Μιχάλης

13. Χωρέμης Αναστάσιος