Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αποζημίωση ζημιών από παγετό σε δέντρα συκιάς στο Νομό Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 1/2/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. Βουλής:3805
Ημ. Κατάθεσης: 01-02-2007

ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΘΕΜΑ: Αποζημίωση ζημιών από παγετό σε δέντρα συκιάς στο Νομό Μεσσηνίας.

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 703/22-1-2007 ‘Εγγραφο της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας (επισυνάπτεται) , από επισκέψεις γεωπόνων της υπηρεσίας σε αγροτεμάχια διαπιστώθηκε ότι τα δέντρα συκιάς στο Δημοτικό Διαμέρισμα Κέντρου του Δήμου Αβίας έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο από τον παγετό των αρχών Νοεμβρίου 2006.

Επειδή οι εν λόγω ζημιές είναι σοβαρές και καταλαμβάνουν, πέραν της συγκεκριμένης περιοχής, και άλλα αγροτεμάχια με δέντρα συκιάς σε διάφορες περιοχές του Νομού, που επίσης επλήγησαν από τον παγετό,

Επειδή είναι εύλογη η απαίτηση των πληγέντων συκοκαλλιεργητών να προχωρήσει το ταχύτερο η εκτίμηση των ζημιών και η αποζημίωσή τους, διότι δεν έχουν περιθώρια περαιτέρω απομείωσης του εισοδήματός τους,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Τι μέτρα προτίθεται να λάβει για την άμεση καταβολή των αποζημιώσεων για ζημιές στο φυτικό κεφάλαιο στους πληγέντες από τον παγετό του Νοεμβρίου συκοπαραγωγούς ;

  • Πότε προβλέπεται να τους καταβληθούν οι αντίστοιχες αποζημιώσεις;

                                                                                                            Αθήνα 1 Φεβρουαρίου 2007

                                                                                                           Ο βουλευτής

Δημήτρης Κουσελάς