Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Αιτήματα σωματείου καθαριστριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 30/1/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. βουλής:1357
Ημερ. κατάθεσης: 30-01-2007

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΥΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ: - ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

- ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Θέμα: Αιτήματα σωματείου καθαριστριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας.

Σας διαβιβάζω ανακοίνωση-ψήφισμα του Σωματείου Καθαριστριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας, ενόψει της 48ωρης πανελλαδικής απεργίας των συμβασιούχων καθαριστριών σε όλα τα σχολεία της χώρας στις 1& 2 Φεβρουαρίου 2007, στην οποία εκτίθενται τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συγκεκριμένες εργαζόμενες και οι διεκδικήσεις τους.

Παρακαλώ να εξετάσετε με τη δέουσα μέριμνα και προσοχή τα προβλήματα που εκτίθενται στο συνημμένο έγγραφο και ειδικότερα :

 

  • τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με τη μετάθεση του κόστους μισθοδοσίας τους στους ΟΤΑ, χωρίς τούτο να διασφαλίζεται από αντίστοιχα κονδύλια στους προϋπολογισμούς τους και χωρίς οι ΟΤΑ να είναι οι άμεσοι εργοδότες τους,

  • τα αιτήματα μονιμοποίησης καθαριστριών με σημαντική προϋπηρεσία, οι οποίες καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες αλλά είτε έχουν εξαιρεθεί του Π.Δ. 164/2004, είτε μονιμοποιήθηκαν με συμβάσεις μισής, μιας και μιάμισης ώρας ημερησίως, δηλ. με συμβάσεις απαγορευτικές για τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησής τους,

 

δεδομένου ότι πρόκειται για μια κατηγορία χαμηλόμισθων εργαζομένων, χωρίς την προσφορά των οποίων δεν θα μπορούσαν να καλυφθούν οι ανάγκες καθαριότητας στα δημόσια σχολεία του Ν. Μεσσηνίας και ολόκληρης της χώρας.

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2007

Ο βουλευτής

 Δημήτρης Κουσελάς