Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Ανάδειξη και προβολή της Αρχαίας Μεσσήνης.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 29/1/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Ερώτηση

           

 

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας

Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα

Αρ. πρωτ. Βουλής:3638

Ημ. Κατάθεσης: 29-01-2007

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Ανάδειξη και προβολή της Αρχαίας Μεσσήνης.

 

Στην Αρχαία Μεσσήνη του Ν. Μεσσηνίας είναι σε εξέλιξη εδώ και χρόνια μια σημαντική ανασκαφική και αναστηλωτική προσπάθεια, με σκοπό την ανάδειξη ενός χώρου ιδιαίτερου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος και μεγάλης πολιτιστικής σημασίας για την ανάπτυξη της Μεσσηνίας και της ευρύτερης περιοχής της Πελοποννήσου.

 

Η απρόσκοπτη συνέχιση και η ολοκλήρωση του σπουδαίου αυτού έργου, που εύλογα αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο Ιθώμης, το Νομό Μεσσηνίας και για τη χώρα μας γενικότερα, εξαρτάται από τη διασφάλιση των απαραίτητων πόρων. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη ενδιάμεσης χρηματοδότησης για να μη σταματήσουν τα έργα, αλλά και την ένταξη των ήδη προγραμματισθέντων έργων, προϋπολογισμού περίπου 6 εκ. ευρώ, στην 4η προγραμματική περίοδο (Δ’ ΚΠΣ).

 

Εξίσου απαραίτητη για την αξιοποίηση και την ανάδειξη του εν λόγω αρχαιολογικού χώρου είναι η κατασκευή και ο εξοπλισμός του νέου Μουσείου της Αρχαίας Μεσσήνης, καθώς και η ένταξή του στο Δ’ ΚΠΣ.

 

Κατόπιν αυτών, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

 

      Προτίθεται να υλοποιήσει την υπόσχεσή του να διασφαλίσει την αναγκαία χρηματοδότηση για την κατασκευή και τον εξοπλισμό του Μουσείου της Αρχαίας Μεσσήνης, πότε και με ποιόν ακριβώς τρόπο;

 

      Τι μέτρα έχει λάβει προκειμένου να διασφαλιστεί η αναγκαία για τη συνέχιση του έργου ανάδειξης του αρχαιολογικού χώρου ενδιάμεση χρηματοδότηση, καθώς και για την ένταξη του έργου αυτού στη Δ’ προγραμματική περίοδο (Δ’ ΚΠΣ);

 

                                                                                                  Αθήνα 29 Ιανουαρίου 2007

 

      Ο βουλευτής

 

      Δημήτρης Κουσελάς