Δημήτρης Κουσελάς Δημήτρης Κουσελάς

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ

Η Βουλή

ΘΕΜΑ Λειτουργία καταστήματος ΤΑΠ-ΟΤΕ στην Καλαμάτα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 26/1/2007
ΤΥΠΟΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ Αναφορά

Δημήτρης ΚΟΥΣΕΛΑΣ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ: ΠΑ.ΣΟ.Κ.
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Μεσσηνίας
Πολιτ. Γραφείο: Μητροπόλεως 1, 10557 Αθήνα
Αρ. πρωτ. βουλής:1297
Ημερ. κατάθεσης:
26-01-2007

ΑΝΑΦΟΡΑ

ΠΡΟΣ ΤOΝ ΥΠΟΥΡΓΟ: Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας

Θέμα: Λειτουργία καταστήματος ΤΑΠ-ΟΤΕ στην Καλαμάτα.

Σας διαβιβάζω έγγραφο του εκπροσώπου του Πανελληνίου Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ για τη Μεσσηνία, στο οποίο εκτίθενται τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ασφαλισμένοι του ΤΑΠ-ΟΤΕ στην Καλαμάτα, λόγω υπολειτουργίας των εκεί υπηρεσιών του.

Παρακαλώ να εξετάσετε με τη δέουσα προσοχή τα προβλήματα που εκτίθενται στο συνημμένο έγγραφο και να μεριμνήσετε για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων στελέχωσης και λειτουργίας του καταστήματος του ΤΑΠ-ΟΤΕ στην Καλαμάτα, που υπολειτουργεί πάνω από ένα χρόνο, με αποτέλεσμα περισσότεροι από 1.000 ασφαλισμένοι του Ταμείου στην Καλαμάτα να στερούνται ακόμα και στοιχειωδών υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Αθήνα, 24 Ιανουαρίου 2007

Ο βουλευτής

               Δημήτρης Κουσελάς